Rehtori Jari Kuusisto Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa: ”Tieteestä ei tule tinkiä”

Rehtorin avajaispuhe
Rehtori Jari Kuusisto korosti tieteen yhteiskunnallisen merkityksen ja tieteen rahoituksen turvaamisen tärkeyttä puhuessaan Vaasan yliopiston lukuvuoden avajaisissa maanantaina 6. syyskuuta. Paneelissa yliopistojen ja tieteen tulevaisuudesta keskustelivat Kuusiston kanssa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ja Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Vuoden alumniksi valittiin yhdeksän kasvuyritys Jakamon perustajaa tai ydinvaikuttajaa. Pohjanmaan kauppakamari -palkinnon sai yliopistonlehtori Anne Mäkiranta asfaltti- ja sedimenttienergiaan liittyvästä väitöstutkimuksestaan. Avajaiset pidettiin virtuaalisesti etäyhteyksin ja videotervehdyksin.

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto nosti esille yliopistojen yhä tärkeämmän tehtävän tutkitun tiedon tuottajana.

– On tärkeää, että tieteen rahoitus turvataan myös tulevaisuudessa. Mahdolliset rahoitusleikkaukset ovat uhka Suomen tieteen tasolle. Meidän tulee tehdä kaikki tarpeellinen, jotta tieteen merkitys yhteiskunnallemme ymmärretään.

Kuusiston mukaan meneillään oleva varainhankinta nousee entistäkin tärkeämpään rooliin.

Lahjoituksina kerätyt varat suuntaamme tutkimuksen ja sen vaikuttavuuden sekä koulutuksen kehittämiseen.

Yliopiston kampusta uudistetaan parhaillaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

– Kyse ei ole vain fyysisen ympäristön vaan myös toimintatapojen kehittymisestä. Henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet ovat keskiössä, ja siksi he ovatkin osallistuneet tilojen ideointiin ja kehittämiseen.

Kuusisto nosti puheessaan esille myös haasteen, jonka Suomen aleneva väestökehitys asettaa yliopistoille.

Koulutus- ja työperäinen maahanmuutto ovat tärkeässä roolissa, kun yritysten osaajapulaan haetaan ratkaisuja. Yliopistoilla on keskeinen rooli maahanmuuttajien rekrytoinnissa, kouluttamisessa sekä integroimisessa työmarkkinoille.

Vaasan yliopisto haluaa jatkossakin määrätietoisesti vahvistaa vaikuttavaa tutkimusta.

– Tehdyt panostukset näkyvät niin ulkoisen rahoituksen kuin julkaisujenkin merkittävänä kasvuna. Myös koulutus on uusiutumassa niin sisältöjen kuin opetuksen tarjonnankin osalta. Juuri julkistettu Vaasan yliopiston sijoittuminen kansainvälisessä Times Higher Education rankingissä konkretisoi hienosti positiivisen kehityksen. Tästä voimme kaikki olla ylpeitä.

Yhteiskunta muuttuu, miltä yliopisto ja tiede näyttävät vuonna 2030?

Paneelissa keskustelivat tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sekä rehtori Jari Kuusisto. Keskustelua juonsi Vaasan yliopiston hallituksen opiskelijaedustaja Hannes Torppa.

Kiviniemi peräänkuulutti yliopistoilta ketteryyttä, monitieteisyyttä ja verkostomaista toimintaa.

– On tärkeää, että yliopistotkin pystyvät yhä enemmän tarjoamaan myös lyhyempiä täsmäkoulutuksia. Pidän tärkeänä myös sitä, että keskusteluyhteys elinkeinoelämän kanssa on mahdollisimman avointa, ei ainoastaan tutkimuksessa, vaan myös oppisisällöissä.

Ministeri Kurvinen korosti perustutkimuksen merkitystä, sillä monta kertaa akuutit yhteiskunnalliset tarpeet ovat hyvin yllättäviä.

– Ne ovat mustia joutsenia. Tiedeministerinä haluankin puolustaa perustutkimuksen roolia, jolla ei heti ole taloudellista hyödynnettävyyttä. Sen perustalle rakennetaan soveltava tutkimus.

Rehtori Kuusisto puolestaan muistutti, että hyvinvoiva yliopistoyhteisö on menestyksen tärkein tae. Yliopistojen pitää hänen mukaansa myös pitää huoli siitä, että jää tietty suojattu tila, jossa ihmisillä on rohkeutta tehdä asioita.

– Jos ei voi ottaa riskiä, ei voi saavuttaa mitään uutta.

Image

Jakamon tiimi on Vuoden alumni

Vaasan yliopiston Vuoden alumniksi on valittu ensimmäistä kertaa yliopiston historiassa henkilön sijasta tiimi. Palkittuun tiimiin kuuluu yhdeksän kasvuyritys Jakamon perustajaa tai ydinvaikuttajaa, jotka ovat samalla Vaasan yliopiston alumneja tai tohtorialumneja. He ovat Jarl Matti Anttila, Timo Rossi, Jukka Vesalainen, Matti Manner, Matti Mäkelä, Anssi Uitto, Tapio Niemi, Tommi Ranta ja Aki Vainio. Valinnan teki Vaasan yliopistoseura.

– Jakamon tiimin kasvutarina ja yhteinen matka on erinomainen esimerkki, miten innoittaa opiskelijoita yrittäjyyden tielle. Tiimi on loistoesimerkki siitä, mitä Vaasan yliopisto edustaa: vahvaa osaamista, rohkeutta ja innovatiivisuutta, sanoo Vaasan yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja Juha Silander.

Jakamo on kehittänyt valmistavan teollisuuden yrityksille yhteistyöalustan, joka mahdollistaa tiedon jakamisen ja tiimityöskentelyn yli organisaatiorajojen.

– Sen vuoksi on erittäin luontevaa vastaanottaa Vuoden alumni -tunnustus juuri tiiminä. Vaasan yliopistolla on merkittävä rooli koko yrityksemme olemassaolon kannalta. Jakamo-innovaation filosofia ja DNA on peräisin Vaasan yliopistossa tehdystä uraauurtavasta organisaatiotutkimuksesta, kertoo Jakamon markkinointijohtaja Jarl Matti Anttila.

Image

Pohjanmaan kauppakamari -palkinto Anne Mäkirannalle

Pohjanmaan kauppakamari on myöntänyt Vaasan yliopiston energiatekniikan yliopistonlehtori Anne Mäkirannalle 5000 euron palkinnon hänen asfaltti- ja sedimenttienergiaan liittyvästä väitöstutkimuksestaan Renewable thermal energy sources: sediment and asphalt energy applications in an urban northern environment.

– Tulee tunne, että tutkimustani arvostetaan ja että olen tehnyt merkityksellistä työtä. Olen erittäin kiitollinen tästä palkinnosta ja koen, että se on tunnustus yliopiston koko Uusiutuvat energiat-tutkimusryhmälle, sanoo Mäkiranta.

– Vaasan seutu on tunnettu energia-alan osaamisestaan, ja toimiala työllistää noin 13 000 seudun asukasta. On tärkeää, että yliopisto panostaa myös energia-alaan ja tekniikkaan, jossa uuden tutkimuksen mahdollisuudet ja työvoiman tarve tulevat kasvamaan voimakkaasti lähivuosina, kannustaa Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen.

Image
Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtaja Juha Häkkinen ja Vaasan yliopiston energiatekniikan yliopistonlehtori Anne Mäkiranta.

Lisätietoja:
Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto, p. 029 449 8291, jari.kuusisto@uwasa.fi

Katso tallenne avajaisista

Jari Kuusiston puhe avajaisissa
Vararehtori Martin Meyerin tervehdys (pdf)
Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajan Elmo Nikulan tervehdys (pdf)

Mitä mieltä olit jutusta?