Rahoitusta osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden -tutkimusohjelmalle

Uutisen oletuskuva
BoWer (Pohjanmaan hyvinvointitutkimuksen ja osaamisen keskittymä) on saanut Pohjanmaan Liitolta EAKR-ohjelman mukaista rahoitusta ”osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden” -tutkimusohjelman käynnistämiseen ja vahvistamiseen.

Rahoitus on yhteensä 88 000 euroa ajalle 1.9.2013-31.8.2014.  Näin BoWerin viisi vuotta kestänyt laaja (mm. viisi eri tieteenalaa) yhteistyö eri alan tutkijoiden ja kehittäjien kanssa etenee strategisesti merkittävällä tavalla.

Tutkimusohjelma organisoituu kolmeen teemaryhmään, joiden keskiössä ovat sosiaali- ja terveysjohtaminen erityisesti kompleksisuuden ja pirullisten ongelmien näkökulmasta, asiakkaiden ja kansalaisten osallisuus ja sosiaalinen pääoma sekä terveys ja sen osana mielenterveys.

Hanke on yhteistyöhanke Vaasan yliopiston ja THL Vaasan yksikön välillä ja sitä vetää professori Pirkko Vartiainen sosiaali- ja terveyshallintotieteestä.

Mitä mieltä olit jutusta?