Projektitutkija Yohanes Kristiantolle Suomen Akatemian rahoitusta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tuotantotalouden yksikön projektitutkija Yohanes Kristianto on saanut Suomen Akatemialta 231 990 euron tutkimusrahoituksen kolmeksi vuodeksi. Kristianton tutkimuksen aiheena on, mistä massaräätälöinti globaaliin valmistukseen.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tutkimuksen alan tutkijatohtorin rahoituksen sai 15 % hakijoista.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia työkaluja yritysten päätöksenteon tueksi. Tärkeää työssä on investointien ja käyttökustannusten minimointi monijaksoisessa valmistusstrategiassa. Matemaattisista työkaluista stokastista optimointia käytetään apuna taloudellisimman ratkaisun etsimisessä. Mallin paikkansapitävyys varmistetaan esimerkeillä maailmanlaajuisesta valmistavasta teollisuudesta.

Maailmanlaajuisia hankintaketjuja käyttävät tuotantoyritykset tarvitsevat numeerisia työkaluja massaräätälöinnin dynamiikan ymmärtämiseen ja päätöksenteon tueksi. Työn aihepiiri koskettaa useita kokoonpanevan teollisuuden yrityksiä.

Mitä mieltä olit jutusta?