Professori Jorma Larimo sai Suomen Akatemialta tutkimusrahoitusta

Uutisen oletuskuva
Moni ulkomainen yritysosto tai investointi ei saavuta tavoitteita ja osa jopa epäonnistuu selvästi. Vaasan yliopiston uudessa tutkimushankkeessa ryhdytäänkin tutkimaan kansainvälisten investointien purkamista ja uudelleensijoittamista. Hanketta johtaa kansainvälisen markkinoinnin professori Jorma Larimo. Suomen Akatemia on myöntänyt Larimon johtamalle kolmivuotiselle tutkimushankkeelle 360 000 euron rahoituksen.
Professori Larimon mukaan kansainvälisten investointien purku- ja muuttostrategioita sekä niiden vaikutusta yritysten arvoon on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän.

– Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä monikansallisten yritysten investointien purku- ja muuttostrategioista ja niiden vaikutuksesta yritysten arvoon.  Aihetta on tutkittu toistaiseksi suhteellisen vähän ja eräitä näkökohtia ei ole tutkittu vielä lainkaan, kertoo professori Larimo.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään Larimon yli 20 vuoden aikana keräämää ainutlaatuista tietokantaa noin 2500 suomalaisen yrityksen ja yli 4000 muun pohjoismaisen yrityksen ulkomaisista investoinneista.

– Ensimmäinen tehtävä on tietokannan laajamittainen täydentäminen viime vuosien kehityksen sekä uusien muuttujien osalta. Lisäksi tavoitteena on tehdä useita tapaustutkimuksia perustuen haastatteluihin ja sekundääriaineistoon.

Tutkimushankkeeseen osallistuu kuuden tutkijan ryhmä Vaasan yliopiston markkinoinnin ja viestinnän yksiköstä. Lisäksi oleellisena osana hankkeessa on tiivis yhteistyö ainakin viidestä eri maasta olevien tutkijoiden kanssa.

Larimon mukaan tutkimustulokset voivat hyödyttää niin yrityksiä kuin poliittisia päättäjiäkin. Vertailujen ja suositusten lisäksi hanke voi tuottaa uutta hyödyllistä tietoa myös opetukseen.

– Tulosten odotetaan auttavan yritysjohtajia suunnittelemaan ja toteuttamaan investointien purku- ja muuttostrategioita ja kartoittamaan erittäin riskipitoisia investointitilanteita. Tavoitteena on lukuisten kansainvälisten konferenssialustusten lisäksi laatia useita artikkeleita arvostettuihin kansainvälisiin julkaisuihin sekä kaksi väitöskirjaa, Larimo kertoo.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta kertoi viime viikolla rahoitettavansa yhteensä 53 akatemiahanketta noin 24,4 miljoonalla eurolla. Rahoitusta myönnettiin laaja-alaisesti kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen tieteenaloille. Toimikunta korosti valinnoissaan muun muassa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä, tieteidenvälisyyttä, eettisesti kestävää tutkimusta, tieteellisten läpimurtojen syntymistä sekä uusia monitieteisiä tutkimusaiheita ja lähestymistapoja.

Lisätiedot:

Kansainvälisen markkinoinnin professori Jorma Larimo, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8464, jorma.larimo(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?