Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan yliopisto ainutlaatuiseen tutkimusyhteistyöhön

Rakennetaan yhdessä - lapsia odotushuoneessa neuvolakäynnillä, kuva Foto Wikström
Pohjanmaan hyvinvointialue ja Vaasan yliopisto ovat aloittaneet viisivuotisen yhteistyön. Pohjanmaalla toteutetaan nyt alueellista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uudistusta, kun palvelut yhdistetään yhteen organisaatioon, Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Palveluiden yhdistäminen ja toiminnan ensimmäiset vuodet tarjoavat ainutlaatuisen tutkimuskohteen yliopistolle. Yliopisto puolestaan osallistuu hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen tarjoamalla tutkimukseen pohjautuvaa tietoa valmistelijoiden käyttöön.

Idea yhteistyöstä lähti liikkeelle Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajan Marina Kinnusen aloitteesta, kun hän otti yhteyttä Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Harri Jaloseen ja emeritaprofessori Pirkko Vartiaiseen.

– Vaasan yliopiston edustajat oli helppo saada innostumaan ehdotuksestani. On hienoa, että pääsemme soveltamaan oman alueen yliopiston tutkimusta käytännön työhön, sanoo Marina Kinnunen.

Muutoksen ulottuvuudet haltuun

Vaasan yliopiston tutkijat ja asiantuntijat tukevat hyvinvointialueen valmistelijoita laajan muutoksen hallinnassa. Tutkijat tarjoavat apua muutoksen sanoittamiseen ja siihen liittyvien mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamiseen.

– Olemme jakaneet hyvinvointialueen kompleksisen muutosprosessin viiteen ulottuvuuteen: rakenteelliseen, toiminnalliseen, ohjaukselliseen, ideologiseen ja kulttuuriseen. Etsimme keinoja ja tarjoamme työkaluja siihen, miten näitä ulottuvuuksia – tavoitteita, näkökulmia ja toiveita – voidaan sovittaa yhteen, sanoo Harri Jalonen.

Käytännössä työtä tehdään muun muassa työpajoissa, sparraustilaisuuksissa ja kehittävän arvioinnin keinoin.

– Yhteistyö yliopiston kanssa antaa meille työkaluja muutoksen hallintaan ja johtamiseen, sanoo Marina Kinnunen.

Tutkimusta yhdistymisen vaikutuksista

Yhteistyön toinen kokonaisuus on tutkimuksen tekeminen Pohjanmaan hyvinvointialueen käynnistämisestä ja ensimmäisistä vuosista. Tavoitteena on, että tutkimusyhteistyön aikana syntyisi 2–4 väitöskirjaa ja useita pro gradu -tutkimuksia. Kaikkia tutkimuskohteita ei ole vielä päätetty.

– Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutkimaan sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisen yhdistämisen vaikutuksia esimerkiksi hoitoon pääsyyn, palveluiden laatuun, potilasturvallisuuteen tai kustannuksiin, sanoo yliopiston puolelta projektipäällikkönä toimiva tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa.

Tutkimuksella on sekä alueellista että kansallista merkitystä.

– Pohjanmaalla voidaan olla varmoja, että uudistus tapahtuu, sillä yhdistyminen tehdään ennen käsittelyssä olevaa valtakunnallista hyvinvointialueuudistusta. Meidän valmistelustamme voidaan ottaa oppia muiden alueiden työhön, sanoo Marina Kinnunen.

Taustalla kompleksisuustutkimus

Tieteellinen lähtökohta tutkimusyhteistyölle on kompleksisuusteoriassa ja kompleksisuusjohtamisessa. Kompleksisuudessa on kyse ilmiöiden, tapahtumien ja toimijoiden keskinäisistä riippuvuuksista ja niistä ilmaantuvasta kehityksestä joko hyvään tai huonoon suuntaan. Kompleksisuusjohtamisessa korostetaan systeemistä ymmärrystä ja selviytymistä uusissa tilanteissa. Jalosen, Vartiaisen ja Pernaan lisäksi Vaasan yliopistosta tutkimukseen osallistuvat Kompleksisuustutkimuksen ryhmän tutkijat.

Lisätietoja

Marina Kinnunen, johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue, puh. 044 323 1808, marina.kinnunen (@) vshp.fi
Harri Jalonen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8596, harri.jalonen (@) uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?