Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet i unikt forskningssamarbete

Rakennetaan yhdessä - lapsia odotushuoneessa neuvolakäynnillä, kuva Foto Wikström
Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet har inlett ett fem år långt samarbete. I Österbotten pågår en regional reform av socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården, då alla tjänster samlas under en organisation, Österbottens välfärdsområde. Förenandet av tjänsterna och de första verksamhetsåren erbjuder universitetet ett unikt forskningsobjekt. Universitetet deltar genom att erbjuda forskningsbaserad kunskap för beredningsarbetet då välfärdsområdets verksamhet ska dras igång.

Idén om ett samarbete började gry på initiativ av Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde, när hon kontaktade Harri Jalonen, professor i social- och hälsovårdsförvaltning, och professor emerita Pirkko Vartiainen på Vasa universitet.

 

– Det behövdes inte mycket för att få representanterna från Vasa universitet att bli intresserade av mitt förslag. Det är fint att vi får tillämpa vår egen regions universitetsforskning i det praktiska arbetet, säger Marina Kinnunen.

Ger grepp om förändringens dimensioner

Vasa universitets forskare och sakkunniga hjälper de som jobbar med beredningen av välfärdsområdet med att hantera förändringen. Forskarna erbjuder hjälp med språkliga utformningar för förändringen och med att identifiera möjligheter och hot.

– Vi har delat in den komplexa förändringsprocessen av välfärdsområdet i fem dimensioner: den strukturella, den verksamhetsmässiga, den ledningsmässiga, den ideologiska och den kulturella. Vi söker metoder och erbjuder verktyg för hur dimensionerna - mål, synvinklar och önskemål - kan fogas samman, berättar Harri Jalonen.

Det praktiska arbetet utförs bland annat genom workshoppar, idébollningstillfällen och utvecklande bedömning.

– Samarbetet med universitetet ger oss verktyg för att hantera och leda förändringen, säger Marina Kinnunen.

Forskning om effekterna av samordningen

Samarbetets andra helhet består av forskning om startandet av Österbottens välfärdsområde och de första åren. Målet är att forskningssamarbetet ska resultera i två till fyra doktorsavhandlingar och flera pro gradu-avhandlingar. Alla forskningsobjekt har inte fastställts ännu.

– Det här är en unik chans att få forska i effekterna av samordningen av den regionala social- och hälsovården, bland annat tillgången till vård, kvaliteten på servicen, patientsäkerheten eller kostnaderna, säger Hanna-Kaisa Pernaa, forskardoktor och projektchef på universitetet.

Forskningen är av både regional och nationell betydelse.

– Österbotten kan vara säker på att förnyelsen kommer hända, eftersom samordningen förverkligas före den nationella välfärdsområdesreformen som nu behandlas. Andra områden kan lära sig av vårt beredningsarbete, säger Marina Kinnunen.

Komplexitetsforskning som utgångspunkt

Den vetenskapliga utgångspunkten för forskningssamarbetet är komplexitetsteorin och komplexitetsledarskap. Inom komplexiteten behandlas beroendeförhållandet mellan fenomen, händelser och agenter samt utveckling som uppstår av dessa, antingen i bättre eller i sämre riktning. Inom komplexitetsledarskapet betonas systemförståelse och att klara sig i nya situationer. Förutom Jalonen, Vartiainen och Pernaa deltar även forskarna i komplexitetsforskningsgruppen från Vasa universitets sida.

Tilläggsinformation

Marina Kinnunen, direktör, Österbottens välfärdsområde, 044 323 1808

Harri Jalonen, professor i social- och hälsovårdsförvaltning, Vasa universitet, 029 449 8596

Mitä mieltä olit jutusta?

Eniten reaktioita tällä viikolla