Palkinto Vaasan yliopistossa tehdylle väitöstutkimukselle

Uutisen oletuskuva
Svenska litteratursällskapet i Finland on myöntänyt palkinnon Vaasan yliopistossa tehdylle väitöskirjalle. Filosofian tohtori Sanna Heittolan väitöskirja ”Poliisista päivää, från polisen god dag” käsitteli Suomen kaksikielisissä poliisilaitoksissa työskentelevien poliisien kielitaitoa. Heittola väitteli Vaasan yliopistossa joulukuussa 2017.
Tohtori Sanna Heittola sai palkinnon poliisien kielitaitoa tarkastelevasta väitöstutkimuksestaan. Kuva: Riikka Kalmi

Palkinnon perustelujen mukaan Heittolan väitöskirjan näkökulma on innovatiivinen, ilmiötä tutkitaan poliisin näkökulmasta - ei kansalaisten. Tutkimus osoittaa, että poliisien kielitaito ei ole laissa vaaditulla tasolla. Heittolan väitösutkimuksen mukaan yli 80 prosenttia ruotsinkielisistä poliiseista täyttää lain asettamat kielitaitovaatimukset suomen kielen osalta, mutta suomenkielisistä poliiseista vain vajaa 40 prosenttia arvioi osaavansa ruotsia riittävän hyvin.

Heittola kuvasi väitöstutkimuksessaan poliisien kielellisiä ammattikäytänteitä prosessien kautta ja tarkasteli poliisien kielitaitoa kielilainsäädännön näkökulmasta. Tutkimus oli uusi metodologinen avaus suomalaisessa ja pohjoismaisessa kielitieteellisessä tutkimuksessa, sillä väitöskirjassa käytettiin  Q-menetelmää, joka yhdistää tilastollisia ja matemaattisia menetelmiä laadulliseen tutkimukseen. Tutkimusmateriaali koostui 516 poliisin kyselylomakevastauksesta ja 22 haastattelusta.

Svenska litteratursällskapet on tieteellinen seura, jonka tarkoituksena on vaalia, kehittää ja välittää suomenruotsalaista kulttuuriperintöä. Seura perustettiin vuonna 1885 Johan Ludvig Runebergin muistoksi. Heittolan saaman palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Lue lisää väitöstiedotteesta:

Mitä mieltä olit jutusta?