Ovatko yrittäjät vastuussa omasta stressistään?

Image
Yrittäjyys ei ole vain menestystä ja vaurautta. Yrittäjänä toimiminen voi tarkoittaa myös pitkiä työpäiviä, uuvuttavia päiviä ja öitä, epävarmuutta ja valtavaa työmäärää. Yekaterina Pak tutki väitöskirjassaan, miten yrittäjät kokevat ja reagoivat stressiin.

– Yrittäjän stressi puhuttaa paljon.  Vaikka yrittäjyys voi olla palkitsevaa, se voi myös vaikuttaa kielteisesti yrittäjän terveyteen ja hyvinvointiin, sanoo Yekaterina Pak, joka väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 10. marraskuuta.

Piirteillä, uskomuksilla ja arvoilla on merkittävä rooli yrittäjien reagoimisessa stressiin

Pakin mukaan se, miten yrittäjät kokevat stressin, riippuu heidän persoonallisuudestaan ja siitä, miten he suhtautuvat haasteisiin työssään ja elämässään.

Pakin väitöstutkimus paljastaa, että yrittäjien autonomialla, työn vaatimuksilla sekä yrittäjän optimismilla ja minäpystyvyydellä on ratkaiseva rooli stressikokemuksessa. Esimerkiksi hyvin optimistinen ja vahvan itseluottamuksen omaava yrittäjä voi pitää haastavaa työtilannetta mahdollisuutena olla erittäin tehokas. Lisäksi yrittäjät saattavat nauttia ja olla ylpeitä tehokkuudestaan huolimatta stressin haitallisista vaikutuksista heidän fyysiseen ja psyykkiseen terveyteensä.

Sosiaalinen ja taloudellinen tuki voi myös laukaista yrittäjän stressiä

Yksinäisyys ja rahapula voivat varjostaa yrittäjän elämää. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että taloudellinen tuki sekä perheenjäsenten ja työtovereiden tuki voivat vähentää yrittäjän stressiä.

Pakin tulokset viittaavat kuitenkin päinvastaiseen näkökulmaan sosiaalisen ja taloudellisen tuen suhteen. Hän osoittaa väitöskirjassaan, että lainojen tai investointien muodossa annettu taloudellinen tuki voikin lisätä yrittäjän stressiä. Lisäksi yrittäjät voivat kokea vertaisiltaan saamansa sosiaalisen tuen stressiä aiheuttavana, jos se haittaa heidän työsuoritustaan.

Väitöskirjan tulokset voivat hyödyttää yrittäjiksi aikovia, sillä Pak erittelee, millaisia stressaavia tapahtumia yrittäjät voivat kohdata yrittäjyyden aikana. Tutkimuksen tuloksista voi olla hyötyä myös sidosryhmille, sijoittajille ja muille yrittäjyyden edistämisestä kiinnostuneille.

– Ymmärtämällä, miten yrittäjät kokevat stressin ja miten he reagoivat stressiin, voidaan kehittää uusia stressinhallintatekniikoita ja -välineitä, sanoo Pak.

Pakin väitöskirja koostuu kolmesta tutkimuksesta, joissa tutkitaan teoreettisesti ja empiirisesti, miten yrittäjät kokevat stressiä ja reagoivat siihen. Väitöskirjaansa varten Pak haastatteli yrittäjiä heidän stressikokemuksistaan ja keskusteli heidän motivaatiostaan, elämästään ja työpaineistaan

Väitöstilaisuus

KTM Yekaterina Pakin väitöstutkimus “What we talk about when we talk about entrepreneurship and stress: Essays on entrepreneurial stress” tarkastetaan perjantaina 10.11.2023 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (Ankkuri).

Väitöstilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös etäyhteyden kautta: (Zoom, salasana: 756685)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii apulaisprofessori Ewald Kibler (Aalto-yliopisto) ja kustoksena yliopistotutkija, dosentti Jukka Partanen.

Väitöskirja

Pak, Yekaterina (2023) What we talk about when we talk about entrepreneurship and stress: Essays on entrepreneurial stress. Acta Wasaensia 512. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf
 

Image
Tietolaatikko

Lisätiedot

Yekaterina Pak, puh. 41 369 4084, sähköposti yekaterina.pak (@) uwasa.fi

Yekaterina Pak on kotoisin Kazakhstanista. Hän on suorittanut kandidaatin tutkinnon  vuonna 2013  Karaganda Economic Universityssä Kazakhstanissa. Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2016 pääaineenaan kansainvälinen liiketoiminta ja Vaasan yliopistosta vuonna 2020 pääaineenaan johtaminen. Pak toimii tällä hetkellä strategisen johtamisen väitöstutkijana Vaasan yliopistossa.

Mitä mieltä olit jutusta?