Opiskelijoiden toteuttama Wilman tuotekehitysprojekti on Vuoden digihanke

Image
Pohjanmaan kauppakamarin Vuoden digihankkeeksi on valittu Vaasan yliopiston Käyttäjäkokemus-opintojakson opiskelijoiden toteuttama Wilma-ohjelman tuotekehitystyö, joka toteutettiin yhdessä Laihian lukion käyttäjien kanssa ja Visman tilauksesta ja ohjauksessa. Valinnan teki Pohjanmaan kauppakamarin digitalisaatiovaliokunta.

Kilpailuun tuli tänä vuonna neljä hanke-ehdotusta, jotka kaikki saivat kannatusta valiokunnassa. Äänestyksen jälkeen valiokunta nosti tämän hankkeen voittajaksi, koska sen lähtökohtana oli Wilma-järjestelmän konkreettinen kehitystyö, johon opiskelijayhteistyöllä haettiin ratkaisua. Hankkeeseen osallistui toimijoita laajasti eri tasoilta yrityksen tuotekehittäjistä maisteriopiskelijoihin ja aina loppukäyttäjiin saakka.

– Hanke vastasi erinomaisesti niitä kriteerejä, jotka me digitalisaatiovaliokunnassa Vuoden digihanke -kilpailulle asetimme, toteaa valiokunnan puheenjohtaja, ABB:n Hannu Ojajärvi.

– Hanke oli hyvä esimerkki IT-alan modernista toimintatavasta, jossa työtä tehdään asiakasrajapinnassa ja ratkaisu kehitetään loppukäyttäjiä osallistamalla, jatkaa Ojajärvi.

– Opiskelijoiden käyttäminen ongelman ratkaisussa säästi yritykseltä paljon aikaa. Samalla opiskelijat pääsivät ratkaisemaan olemassa olevan yrityksen todellista ongelmaa ja saivat näin kokemusta aidosta projektityöstä ja ovat valmiimpia työelämään, täydentää valiokunnan sihteerinä toimiva Pohjanmaan kauppakamarin viestintäpäällikkö Mia Brännbacka.

Wilma on kodin ja koulun väliseen viestintään kehitetty tietojärjestelmä. Tässä tuotekehityshankkeessa oli tavoitteena saada ajatuksia ja visioita siitä, millainen Wilman tiedotetoiminto voisi tulevaisuudessa olla. Vaasan yliopiston opiskelijat osallistivat lukiolaisia ja huoltajia seitsemässä yhtäaikaisessa kehittämistyöpajassa. Sekä työpajojen tulokset sekä opiskelijoiden niiden pohjalta kehittämät ideat toimitettiin Wilman tuotekehitykseen läpikäytäväksi. Tuotekehitys teki myös tiivistä yhteistyötä korkeakouluopiskelijoiden kanssa läpi kurssin.

– Hanke tuotti aitoja hyötyjä kaikille osallistujatahoille, summaa Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen yliopisto-opettaja Laura Havinen.

– Yritys sai tuotekehitysideoita ja mahdollisuuden osallistaa käyttäjäryhmiään. Korkeakouluopiskelijat saivat arvokasta kokemusta yhteistyöstä tuotekehityksen kanssa sekä työpajojen fasilitoinnista. Lukiolaiset ja huoltajat puolestaan saivat tilaisuuden vaikuttaa heille tärkeän työkalun kehittämiseen, ja lisäksi lukiolaiset pääsivät tutustumaan ohjelmistokehitysalaan. Kaikille osallistujille karttui myös uutta kokemusta nykyajan digitaalisessa työympäristössä toimimisesta, sillä lukiolaiset osallistuivat työpajoihin luokissa kotikoulussaan ja korkeakouluopiskelijat fasilitoivat työpajat etänä.

– Meillä on laajamittainen Wilman kehitystyö käynnissä. Kun pääsemme kehityksessä tiedotetoimintoon saakka, on tarkoituksemme viedä opiskelijoiden toteuttaman selvityshankkeen tuloksena syntyneet parannusehdotukset tuotantoon, kertoo Visman koulu- eli Wilma-liiketoiminnan johtaja Teemu Lehtonen.

– Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa oli todella mielenkiintoista ja myös käytännönläheisempää kuin yliopisto-opinnot yleensä. Digitaalisten kokemusten tutkiminen vaatii juuri sellaista yhteistyötä kuin tässä projektissa, jossa pääsimme konkreettisesti tutkimaan yrityksen ja käyttäjien tarpeita, sanovat hankkeessa mukana olleet Vaasan yliopistossa tietojärjestelmätiedettä opiskeleva Elisa Ruuti ja teknistä viestintää opiskeleva Kai Puputti.

– Wilma-järjestelmä näyttelee isoa roolia koulun ja kodin arjessa. Oli ilo, että saatoimme tarjota oppilaille ja vanhemmille mahdollisuuden päästä vaikuttamaan työkalun kehittämiseen. Hienoa oli myös nähdä, kuinka opiskelijat vetivät työpajat innostavasti ja ammattimaisesti, kehaisee Laihian lukion äidinkielen lehtori, vararehtori Tuula Kaukola.

Pohjanmaan kauppakamari ja sen digitalisaatiovaliokunta haluavat Vuoden digihanke -kilpailun avulla innoittaa yrityksiä hyödyntämään oppilaitosyhteistyötä ja auttaa luomaan opiskelijoille kontakteja alueen yrityksiin jo opiskeluaikana. Samalla kilpailu nostaa esiin digitalisaation mahdollisuuksia yritystoiminnassa. Lisäksi kilpailu kasvattaa ICT-alan ja digitalisaation tunnettuutta ja vetovoimaa kauppakamarialueella.

Lisätietoja:
Laura Havinen

Kuvassa vas. Rebekah Rousi, Maria Raatikainen, Vaiva Stanisauskaite, Heini Pensar, Moona Palo, Emilia Myntti, Ilona Raatikainen, Tuula Kaukola, Teemu Lehtonen, Johanna Havinen, Mikael Hallbäck ja Hannu Ojajärvi.

Mitä mieltä olit jutusta?