Opiskelijakysely korkeakoulupedagogiikasta

Opiskelijakysely korkeakoulupedagogiikasta
Tervetuloa vastaamaan korkeakouluopiskelijoille suunnattuun kyselyyn!

Kyselyn tavoitteena on saada monipuolisesti tietoa korkeakouluopiskelijoiden omista kokemuksista ja näkemyksistä oppimisesta ja opiskelusta korkeakoulussa. Toivomme, että vastaat kyselyyn omien opiskelukokemustesi pohjalta. Jokaisen vastaus on tärkeä!

Vastaathan kyselyyn viimeistään perjantaina 14.10.2022. Vastaaminen vie noin 20–25 minuuttia.

Linkki kyselyyn

Kysely kuuluu Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointiin, jonka toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Osaa vastauksista voidaan käyttää Korkeakoulutuksen kärkihankkeiden 2017–2022 arvioinnissa. Kyselyn tuloksia käytetään myös Vaasan yliopiston toiminnan kehittämiseen.

Arvioinnin päätyttyä kyselyvastaukset arkistoidaan ja niitä voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön. Arkistoitavat kyselyvastaukset anonymisoidaan. Kyselyn tulokset raportoidaan niin, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa.

Lisätietoa arvioinnista löydät Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arvioinnin verkkosivuilta.

Kiitos, kun osallistut arviointiin!

Mitä mieltä olit jutusta?