OP-Henkivakuutuksen Sari Heinonen: "Tutkimuskohteiksi yritysten kannalta relevantteja asioita"

Sari Heinonen
Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan neuvonantajaryhmään kuuluva OP-Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinonen sanoo, että yritysmaailman ja yliopiston edustajien keskusteluista syntyy usein kiinnostavia ja kaikille osapuolille uusia näkökulmia. Näin on käynyt myös tutkimusalustan neuvonantajaryhmän tapaamisissa.

– Tieteessä kaiken ei ole tarkoitustakaan hyödyttää bisnestä. Nostamme kuitenkin esille asioita, jotka ovat yritysten kannalta tärkeitä. Keskusteluissa nousee esille yritysten kannalta relevantteja tutkimuskohteita, joista olisi kiinnostavaa saada lisää tietoa, sanoo Sari Heinonen.

OP:n kaltaisessa finanssikonsernissa sähköiset palvelut ovat olleet jo pitkään elimellinen osa liiketoimintaa. Heinosen mukaan arkikielessä harvoin enää edes käytetään sanaa digitalisaatio. Hänen mielestään on kuitenkin tärkeää seurata tiiviisti teknologian kehitystä ja ottaa siitä kaikki hyöty irti.

– Liiketaloudessa kehitystyötä tehdään suhteellisen lyhyellä aikavälillä, kun taas akateemisessa tutkimuksessa tähtäin on pidemmällä. Tarkastelun kohteena on jo digitaalisuuden seuraava aalto ja mikä on tulevaisuudessa mahdollista. Siksi on kiinnostavaa päästä tutustumaan digitalisaatiota käsittelevään tutkimukseen ja kurkistaa näin tulevaisuuteen.

Digtal Economy -tutkimusalustan neuvonantajaryhmän tapaamisissa on käsitelty usein muun muassa tietoturvaa. Finanssikonsernin edustajana Heinosta kiinnostaa myös kryptovaluuttoihin ja muihin uudenlaisiin maksutapoihin liittyvä tutkimus.

– Nämä ilmiöt näkyvät jo liiketoiminnassa, mutta tiede on meitä edellä uusissa asioissa.

Heinosen mielestä on hyvä, että neuvonantajaryhmän jäsenten taustat ovat erilaiset. Se tuo keskusteluun monipuolisuutta ja erilaisia näkökulmia.

– Myös epävirallisen kuulumisten vaihto ohi varsinaisen agendan on tärkeää, mitä itse kunkin jäsenen toimialalle kuuluu.

Tietolaatikko

Sari Heinonen

Sari Heinonen on johtamisesta ja markkinoinnista väitellyt kauppatieteiden tohtori Oulun yliopistosta. Ennen nykyistä pestiään OP-Henkivakuutusyhtiön toimitusjohtajana hän vastasi OP Ryhmän henkilöasiakkuuksista ja henkilöasiakkaiden markkinoinnista, kanavista ja digitaalisesta myynnistä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa DNA:ssa ja Oulun yliopistossa.

Digital Economy -tutkimusalustan advisory boardiin kuuluvat Keskon digitaalisten palveluiden johtaja Anni Ronkainen, entinen liikenne- ja viestintäministeri, hallitusammattilainen Anne Berner, OP Henkivakuutuksen toimitusjohtaja Sari Heinonen, kansainvälisen ohjelmistoyhtiö SAPin EU-suhteiden ja globaalien sidosryhmäsuhteiden johtaja Corinna Schulze sekä uutena jäsenenä IBM Suomen yhteiskunta- ja yliopistosuhteiden johtaja Maarit Palo.

Mitä mieltä olit jutusta?