Nordterm 2011 -seminaari: Kustannussäästöjä termejä yhtenäistämällä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa järjestetään Nordterm 2011 -tapahtuma 7.–10. kesäkuuta. Pohjoismaisia osallistujia on reilut 90. Seminaarin teemana on Yhteistyöllä tuloksiin: käsitekaaoksesta termisuosituksiin. Vaasan yliopistosta tapahtumaa järjestämässä ovat viestintätieteiden yksikkö ja pohjoismaisten kielten yksikkö.

Terminologi Henrik Nilsson Ruotsin terminologiakeskuksesta pohti keskiviikon esityksessään organisaatioiden johtamisen ja sanastotyön yhteyttä.

– Käytännössä on ilmennyt selkeä tarve yhtenäistää ja koordinoida johtamisessa käytettyä termistöä. Tämä tukee muun muassa organisaation laatutyötä ja samojen termien käyttäminen tuo säästöjä. Esimerkiksi neuvotteluissa ja kokouksissa käytetty aika vähenee, kun puhutaan asioista samoilla termeillä, Henrik Nilsson (kuvassa) kertoo.

– Tämä kytkös terminologien ja organisaatiossa toimivien kesken on yksi tulevaisuudennäkymä ja mahdollisuus meille terminologeille, myös valmistuvien sanastotyön ammattilaisten työmahdollisuuksien kannalta, Nilsson kuvaa.

Esimerkiksi tietojärjestelmien suunnittelussa voidaan määritelmien ja termisuositusten avulla tukea järjestelmien loogista rakennetta, ymmärtämistä ja yhdenmukaista käyttöä. Terminologisella sanastotyöllä tavoitellaan viestinnän ja tiedon esittämisen selkeyttämistä.

Nordterm-päivät keskittyvät erityisesti terminologisen sanastotyön ja ontologiatyön periaatteisiin ja käytännön sovelluksiin. Systemaattisessa sanastotyössä eri kohdealojen ja terminologien yhteistyö on olennainen laatutekijä, ja käsiteanalyysin uudemmat sovellusalueet kuten ontologiat ja tietojärjestelmiin liittyvä sanastotyö, tuovat yhteen entistä enemmän erilaisia ammattilaisia tietojärjestelmäkehittäjistä tietoasiantuntijoihin.

Seminaarin järjestäjinä ovat myös Pohjoismaisten terminologia-alan organisaatioiden yhteistyöelin Nordterm ja Sanastokeskus TSK.

Lisätietoja: http://www.tsk.fi/tsk/nordterm_2011-543.html

Mitä mieltä olit jutusta?