Muutosjoustavuuspolku yrityksien muutoskyvykkyyden vahvistamiseen

Image
Lähes 100 mikro- ja pk-yritystä Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Pirkanmaalta osallistui Muutoskyvykäs yritys -kehityshankkeeseen vuosina 2021–2023. Hanke vastasi yrityksien tunnistettuun tarpeeseen parantaa muutosjoustavuuttaan epävakaassa ja vaihtuvassa toimintaympäristössä.

Muutoskyvykkyys viittaa yrityksen kykyyn ennakoida, sopeutua ja löytää uusia toimintatapoja vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Se on erittäin tärkeä ominaisuus, joka auttaa pk-yrityksiä uudistumaan, menestymään pitkällä aikavälillä ja pysymään kilpailukykyisinä.

– Muutoskyvykäs yritys -hankkeen aikana tuotettu kokonaisvaltainen ja systeemiajattelua hyödyntävä Muutosjoustavuuspolku vahvistaa muutosjoustavuutta yritystasolta aina verkostoihin ja ekosysteemeihin, kertoo professori Harri Jalonen Vaasan yliopistosta. 

Muutosjoustavuuspolku alkaa itsearviointikyselyllä, jossa hyödynnetään hankkeesssa kehitettyjä kysymyspatteristoja. Arvoinnista syntyy Muutosjoustavuustutkakuva, jonka avulla yritys pystyy tunnistamaan erityisesti ennakointiin sekä muutoksessa selviytymiseen ja sopeutumiseen kohdistuvia kehittämistarpeita. Kyselyjä on laadittu kolmelle kohderyhmälle: yksin yrittäjille, henkilöstölle sekä johdolle. Muutosjoustavuustutkasta saadun tiedon pohjalta yritys valitsee yrityksen muutoskyvykkyyden kehittämisen kannalta keskeisimmät teemat.

– Muutosjoustavuutta voidaan kasvattaa yrityksessä kahden asian kombinaationa. Ensimmäinen on tutkivan ja kokeilevan työotteen kehittäminen. Toinen on rakenteiden ja prosessien kehittäminen mahdollisimman sujuviksi ja sähläämistä vähentäviksi. Kumpaakin näistä kehitetään keskustelemalla, erityisesti yhteisen arvioinnin, ideoinnin ja päätöksenteon kautta, sanoo Vaasan yliopiston professori Riitta Viitala.

Jatkossa yritykset voivat kehittää muutoskyvykkyyttä käyttämällä hankkeen aikana kehitettyä opasta. Oppaan tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia näkökulmia liiketoiminnan vahvistamiseen. Opas sisältää tietoa muutosjoustavuuteen liittyvistä teemoista sekä käytännönläheisiä tehtäviä kehittämiseen. Opas soveltuu myös muiden organisaatioiden kuin yritysten muutoskyvykkyyden arviointiin ja kehittämiseen.

– Muutosjoustavuuden hyöty realisoituu kriiseissä, mutta muutosjoustavuus rakennetaan normaaliaikana, muistuttaa Jalonen.

Tutustu oppaaseen.

Muutoskyvykäs yritys -hanke on rahoitettu REACT-EU -välineen määrärahoista. REACT-EU kuuluu toimiin, joita Euroopan unioni toteutti COVID-19 -pandemian johdosta. Hankkeen toteuttamisesta vastasivat Turun yliopiston Brahea-keskus ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Vaasan yliopiston johtamisen akateeminen yksikkö sekä Varsinais-Suomen Yrittäjät ry.

Mitä mieltä olit jutusta?