Miten alueiden kannattaisi edistää vihreää siirtymää? – tutkijat kehittävät välineitä GRETA-hankkeessa

Eurooppa vihreällä niityllä, kuva Gerd Altmann, Pixabay
Vaasan yliopisto on mukana Itämeri-ohjelmaa toteuttavassa uudessa GRETA-hankkeessa, jossa edistetään Green Dealin eli Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita.

Vihreän kasvun ohjelma pyrkii muuttamaan EU:ta reiluksi, vauraaksi ja moderniksi yhteiskunnaksi, joka on resurssitehokas ja hiilineutraali ja jossa talouskasvu on sovitettu resurssien käyttöön. GRETA-hankkeessa keskitytään kahteen Green Dealin alaan: energiaan ja kiertotalouteen.

Hankkeessa selvitetään, miten vihreä siirtymä saadaan aikaiseksi eri alueilla ja eri toimijoiden yhteistyöllä.

– Tutkimme hankkeessa alueiden roolia kestävän kehityksen monitasoisessa toteuttamisessa. Selvitämme, miten vihreä siirtymä saadaan aikaan eri alueilla ja eri toimijoiden yhteistyöllä, sanovat aluetieteen tutkijatohtori Antti Mäenpää ja professori Seija Virkkala Vaasan yliopistosta.

Vihreä siirtymä on yhteiskunnan ja talouden muutosta kohti hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta, jossa uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä vähennetään. Kyseessä on monitasoinen prosessi, johon pyritään YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla, EU:n vihreän kehityksen ohjelmalla, kansallisella politiikalla, alueiden kehittämisohjelmilla sekä yritysten ja muiden organisaatioiden innovaatiostrategioilla. Tavoitteena on kestävää kehitystä edistävien innovaatioiden valtavirtaistuminen.

– Kestävä luonnonvarojen käyttö edellyttää innovaatiostrategioita ja politiikkavälineitä, jotka muuttavat alue- ja kansantalouksien rakenteita ympäristön paremmin huomioiviksi. GRETA-hankkeessa aiotaankin selvittää, miten alueet voivat toteuttaa vihreän kehityksen tavoitteita älykkään erikoistumisen strategioilla sekä mitä toimijoita, resursseja ja politiikkavälineitä strategioiden toteuttamiseen tarvitaan, sanovat Mäenpää ja Virkkala.

GRETA-hanke eli Green Transformation! A policy tool for Regional Smart Specialization on jatkoa LARS-hankkeelle (2017–2020), jossa kartoitettiin Itämeren alueiden innovaatioverkostoja ja analysoitiin yritysten, yliopistojen, julkisen hallinnon ja järjestöjen yhteistyön hyviä käytäntöjä.

– Otamme ympäristötoimijat pohtimaan sitä, miten vihreä siirtymä saadaan aikaiseksi alueellisten toimijoiden yhteistyöllä.  Selvitämme tutkimuksen, sääntelyn, poliittisen tahdon ja talouden välisiä suhteita vihreän siirtymän toteuttamisessa.

GRETA-hankkeen koordinaattorina toimii Pohjanmaan liitto ja siihen osallistuu aluekehittäjiä ja tutkijoita Latviasta, Liettuasta, Ruotsista ja Suomesta. Hanke on lähtenyt käyntiin tammikuun alussa ja jatkuu syyskuun loppuun 2021. Vaasan yliopisto johtaa hankkeen tutkimusosiota Pentahelix Coordination. 

Vaasan yliopiston tiimiin kuuluvat tutkijatohtori Antti Mäenpää, professori Seija Virkkala, tutkimusjohtaja Åge Mariussen ja tutkimusavustaja Juuso Jääskeläinen aluetieteen oppiaineesta.

Lisätiedot

Antti Mäenpää, tutkijatohtori, aluetiede, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8531, antti.maenpaa@uwasa.fi
Seija Virkkala, professori, aluetiede, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8335, seija.virkkala@uwasa.fi

 

Tietolaatikko

Hanke

GRETA (Green Transformation! A policy tool for Regional Smart Specialization)
Aika: 1.1.-30.9.2021
Budjetti: 396 911 euroa, josta Vaasan yliopiston osuus 87 090 euroa
Rahoittajat: Itämeriohjelma, työ- ja elinkeinoministeriö
Yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa: Antti Mäenpää ja Seija Virkkala

Mitä mieltä olit jutusta?