Markkinoinnin yksikön KTM Markku Heiskasen väitöskirjasuunnitelmalle tunnustusta

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston markkinoinnin yksikön tohtorikoulutettava ja tutkija KTM Markku Heiskanen voitti Parhaan väitöskirjasuunnitelma -palkinnon (Best PhD Proposal Award) Kansainvälisen osto- ja hankintatoiminnan koulutus- ja tutkimusjärjestön (IPSERA) järjestämän konferenssin tohtorikollokviossa.

Heiskasen väitöskirjasuunnitelma sai erityistä tunnustusta haastaessaan ja edistäessään kansainvälistymisprosesseihin liittyvää tieteellistä tietoa linkittäen kansainvälisen osto- ja hankintatoiminnan, kansainvälisen markkinoinnin sekä kansainvälisen strategisen johtamisen toimintoja lähemmäksi toisiaan.

Väitöskirjan tavoitteena on analysoida strategisten toimijoiden markkinatiedon potentiaalia ja roolia suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen edistämisessä. Väitöskirjan otsikko on “Enhanced Outward Internationalisation through Strategic Suppliers' Market Knowledge - A Comparative Case Study of Finnish SMEs' Outward Internationalisation to Emerging Economies”. Väitöskirja valmistunee vuoden 2013 aikana ja sen ohjaajana toimii professori Jorma Larimo.

Kansainvälisen osto- ja hankintatoiminnan koulutus- ja tutkimusjärjestön (IPSERA) 20. vuosikonferenssi järjestettiin Maastrichtin yliopistossa Alankomaissa 10.–13.04.2011. Konferenssi keräsi yhteen lähes 300 osto- ja hankintatoiminnan ammattilaista ympäri maailman. Tohtorikollokvio järjestettiin osana konferenssia ja sen tarkoituksena on tieteellisen tutkimuksen tiedonvaihto vireillä olevia väitöskirjoja arvioiden.

Mitä mieltä olit jutusta?