Luonnon voima nuorisotyössä: Vaasa ja Rovaniemi edistävät luontoperustaisten menetelmien käyttöä nuorisopalveluissa

Image
Luontokokemukset tekevät ihmiselle hyvää. Luonto rauhoittaa, elvyttää, inspiroi ja ilahduttaa. Eläinten hoitaminen ja helliminen, liikkuminen luonnossa tai puuhailu puutarhassa laskevat tutkitusti kierroksia ja saavat sydämen sykkimään rennommin.

Luontoa voidaan käyttää ammattimaisesti ja suunnitelmallisesti osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluita. Tällöin puhutaan luontoperustaisista hyte-palveluista, joista vaasalaiset ja rovaniemeläiset nuorisotyön asiakkaat pääsevät pian nauttimaan entistä monipuolisemmin.

Hyvinvoinnin kohentamista luonnon avulla

Vaasassa ja Rovaniemellä aletaan tukea luontoperustaisten menetelmien käyttöä nuorisotyössä. Kaupunkien nuorisotyöt ovat mukana huhtikuussa 2023 käynnistyneessä Luonto osana nuorten hyte-palveluita -hankkeessa.

Vaasan yliopiston Innolab-tutkimusalustan projektipäälliköiden Martta Ylilaurin ja Heli Siirilän toteuttamassa hankkeessa selvitetään, kuinka nuorten ja nuorisotyöntekijöiden hyvinvointia voidaan kohentaa luonnon avulla.

— Nuoret voivat esimerkiksi käydä hoitamassa eläimiä hevostallilla tai maatilalla, retkeillä metsässä tai saaristoluonnossa, perustaa kasvimaan, tai vaikkapa rentoutua sisätiloissa luontovideoita katsellen ja luonnonääniä kuunnellen, Siirilä kuvailee.

Luontomenetelmien käyttöönottoa tuetaan Vaasassa ja Rovaniemellä 15–29 -vuotiaille kohdennetuissa nuorisopalveluissa, joita ovat esimerkiksi etsivänuorisotyö, oppivelvollisuuspalvelut sekä työpaja- ja tilatoiminta. Lisäksi tuetaan kuntien ja hyte-toimijoiden päätöksentekoa tuottamalla tietoa luontoperustaisten menetelmien vaikutuksista, rahoitusmahdollisuuksista ja kustannuksista.

Kolmen vuoden aikana hankkeessa selvitetään, millaisia mahdollisuuksia paikallinen luonto tarjoaa nuorisotyöhön sekä millaisia digitaalisia keinoja voidaan hyödyntää.

Luontoperustaiset menetelmät osaksi nuorisotyön arkea

Luontoperustaisten menetelmien käyttöönottoa on hidastanut erityisesti tiedonpuute erilaisista toimintamuodoista, tutkituista hyödyistä sekä toiminnan rahoituksesta. Tarvitaan tukea, jotta nuorisotyöntekijät voisivat jatkossa tarjota sopivia toimintamuotoja nuorille asiakkailleen.

— Hankkeen pilottikuntien nuorisotyössä on jo tällä hetkellä jonkin verran luontotoimintaa mukana. Jotta yhä useampi nuori pääsisi halutessaan osallistumaan säännöllisesti järjestettävään luontotoimintaan, tarvitaan merkittävästi lisää erilaisten menetelmien tuntemusta, ohjausosaamista sekä resursseja, Ylilauri täsmentää.

Käynnissä olevan hankkeen tarkoitus on juurruttaa menetelmiä strategisesti osaksi nuorisotyön palveluja. Tällöin niin nuorisotoimen työntekijät kuin nuoret itse voivat tutustua aiheeseen ja rohkaistua menetelmien käyttöön. Hankkeessa tarkastellaan myös sitä, miten tehokkaita luontoperustaiset menetelmät ovat, millaisia kustannuksia niistä aiheutuu ja miten niitä voitaisiin rahoittaa.

Hankkeessa löydetyistä ja parhaaksi koetuista menetelmistä ja toimintamalleista kootaan materiaalia hyödynnettäväksi valtakunnallisesti nuorisotyössä.

Hankkeen toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahalla.

Mitä mieltä olit jutusta?