Liiat opintotuet palautettava maaliskuun loppuun mennessä

Uutisen oletuskuva
Vuoden 2012 opintotuen vapaaehtoinen palautusaika päättyy maaliskuun lopussa.

Jos opiskelijan tulot vuonna 2012 ylittivät vuositulorajan, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät maaliskuun loppuun mennessä. Opintotuen vapaaehtoinen palautus on ajoissa maksettu, jos opiskelija maksaa sen joko pankissa viimeistään torstaina 28.3.2013 tai verkkopankkimaksuna viimeistään eräpäivällä 31.3.2013.

Tukien palauttaminen on helppoa. Palautusilmoituksen voi tehdä verkossa Kelan asiointipalvelussa, osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Asiointipalveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla. Palvelu kertoo, mitkä kuukaudet opiskelija voi palauttaa ja miten palautus korottaisi vuositulorajaa. Valinnat tehtyään opiskelija voi halutessaan heti maksaa palautuksen verkkopankissa, tulostaa itselleen maksamisessa tarvittavat tiedot tai tilata maksulomakkeen, jonka Kela postittaa kotiin.

Jos opiskelijalle maksettiin vuonna 2012 opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, opintotuen lisäksi saatujen muiden tulojen vuosituloraja on 11 850 euroa. Tuloina otetaan huomioon opintorahaa lukuun ottamatta kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot bruttomääräisinä ilman vähennyksiä sekä toimeentuloon tarkoitetut apurahat ja ulkomaan tulot. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei oteta tulona huomioon.

Opiskelijan on itse laskettava opintotukeen vaikuttavien muiden tulojensa määrä. Mikäli tuloraja on ylittynyt, eikä opintotuen palautusta ole tehty maaliskuun loppuun mennessä, perii Kela opintotukea takaisin. Takaisinperittävään summaan lisätään 15 % korotus.

Mitä mieltä olit jutusta?