Laatuleima houkuttaa yliopistoon – yhteishaku korkeakouluihin alkaa tänään

Tuotantotalouden opiskelija Moona Smolander
Koulutuksen laatuleimat ovat tulleet yhä tärkeämmäksi kriteeriksi valita yliopisto. Moni hakija arvostaa akkreditoituja koulutusohjelmia tänään alkavassa korkeakoulujen yhteishaussa. Vaasan yliopiston tuotantotalouden opiskelijan Moona Smolanderin mukaan laatuleima tuo varmuutta opetuksen monipuolisuudesta.

− Koulutuksen laatu tarkoittaa minulle opetuksen monimuotoisuutta. Laadukas opetus on aktiivista ja kurssit ovat monipuolisia ja selkeitä, Moona Smolander kuvaa.

Smolander opiskelee toista vuotta tuotantotaloutta Vaasan yliopistossa. Hänen mukaansa koulutusohjelman laadukkuus näkyy myös käytännössä.

− Koulutus on vastannut odotuksia, kurssivalikoima on monipuolinen ja myös poikkitieteellisiä kursseja löytyy. Opetus on läsnäolevaa myös etäaikana, Smolander sanoo.

Kun Smolander haki Vaasan yliopistoon yhteishaussa kaksi vuotta sitten, häntä houkutti koulutuksen mielenkiintoisuus ja monipuolisuus. Vaasasta esille nousivat myös kaunis kampus ja viihtyisä kaupunki.

”Suhtaudumme laatuun vakavasti”

Yliopistolle koulutusohjelmien akkreditointi merkitsee vuosien kehittämistyötä, joka jatkuu vielä laatuleiman saamisen jälkeenkin.

− Akkreditointi on laatutyön ulkopuolinen varmentaja. Akkreditoinnit ovat kehittämisen välineitä, joilla voidaan varmistaa koulutusohjelmien jatkuva laadun seuranta, sanoo asiantuntija Kari Rossi Vaasan yliopistosta.

Akkreditoinnissa arvioidaan koko yliopiston toiminta, muun muassa akateemiset yksiköt, koulutusohjelmat, opetus, oppimisen arviointi ja opiskelijapalvelut. Koulutuksen osalta arvioidaan esimerkiksi tieteenalakohtaiset sisältövaatimukset, toteutustavat, opetus- ja arviointimenetelmät sekä tulokset ja prosessit.

Vaasan yliopiston johtamisen yksikön dekaanin Adam Smalen mukaan kansainväliset akkreditoinnit ovat myös vahva viesti ulospäin.

− Ne ovat vahva signaali siitä, että suhtaudumme laatuun vakavasti. Se puolestaan houkuttelee opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita.

Miten opiskelija voi varmistua, että koulutus on laadukasta?

− Tämä on hyvä kysymys, koska opiskelija ei pysty aina vertailemaan nykytilannetta menneisyyteen tai muihin ohjelmiin tai oppilaitoksiin. Opiskelija voi kiinnittää huomiota muun muassa siihen, onko ohjelmalla selkeä profiili ja arvolupaus, kunnianhimoiset oppimistavoitteet ja pätevät opettajat, Smale korostaa.

Kari Rossi tuo esiin, että koulutuksen kehittämisessä tulee ottaa huomioon myös yhteiskunnalliset vaatimukset, kuten esimerkiksi digitalisaation tai kestävän kehityksen vaikutukset.

− Koulutuksen tulee olla suunniteltu siten, että sen osaamistavoitteet ja toteuttaminen mahdollistavat nopean työllistymisen omalle alalle. Akkreditoinnit kertovat, että tässä on onnistuttu hyvin, koulutusaloiltamme työllistytään erittäin hyvin, Rossi sanoo.

Uusia ohjelmia ja opintosuuntia

Vaasan yliopistossa kehitetään myös uusia koulutusohjelmia ja opintosuuntia. Uusi avaus on esimerkiksi autonomisten ja kestävien järjestelmien maisteriohjelma, joka rakennetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Digitalisaation haasteisiin vastaa myös uusi digitaalisen markkinoinnin opintosuunta kauppatieteissä.

Vaasan yliopisto sai alkuvuonna ASIIN-akkreditoinnin viideksi vuodeksi neljälle koulutusohjelmalle. Nyt akkreditoituja ohjelmia ovat tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön kauppatieteelliset ohjelmat: tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen kandidaattiohjelma, Industrial Management -maisteriohjelma, tietojärjestelmätieteen maisteriohjelma ja teknisen viestinnän maisteriohjelma. Kolmelle muulle tekniikan ohjelmalle odotetaan viisivuotista akkreditointia vielä kevään aikana.

Jo aikaisemmin Vaasan yliopisto on saanut EFMD-laatuleimat kolmelle kauppatieteelliselle maisteriohjelmalle: International Business, Finance ja Strategic Business Development. EFMD on laatuleima kansainvälisyyttä korostaville kaupallisen alan ja johtamisen koulutusohjelmille.

Kauppatieteellisen alan AACSB-akkreditointiprosessi puolestaan käynnistyi Vaasan yliopistossa syksyllä 2017 ja päättyy vuonna 2024. Tällä hetkellä toteutetaan itsearvioinnissa tunnistettuja kehittämistoimia. Vuoden 2021 aikana käynnistettäneen myös hallinto- ja viestintätieteiden koulutusohjelmien akkreditoinnit.

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkoi tänään ja jatkuu 31. maaliskuuta kello 15 saakka.

Vaasan yliopistosta opiskelupaikkaa voi hakea kauppatieteiden, tekniikan, hallintotieteiden ja viestintätieteiden suomenkielisissä kandidaatti- ja maisteriohjelmissa. Koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelun kautta. Opiskelijat valitaan todistusten tai valintakokeiden perusteella, ja kandidaattiohjelmien valintakokeet järjestetään kesäkuussa.

Lisätietoja:

Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii
annukka.jokipii@uwasa.fi
P. 029 449 8482

Laadunvarmistuksen asiantuntija Kari Rossi
kari.rossi@uwasa.fi
P. 029 449 8124

Tuotantotalouden opiskelija Moona Smolander
moona.smolander@student.uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?