Kyberturvallisuuden osaajapula haaste yrityksille – yliopistot lisäävät kyberturvallisuuden koulutustarjontaa

Image
Vaasan yliopisto on mukana Jyväskylän yliopiston koordinoimassa hankkeessa, joka tähtää kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa. Hankkeen tarkoituksena on vastata Suomessa olevaan kyberturvallisuusalan osaajapulaan parantamalla yliopistojen välistä yhteistyötä, avaamalla opintomahdollisuuksia yli korkeakoulurajojen sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta myös yrityksille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt  yhteensä 2,2 miljoonaa euroa harkinnanvaraista rahoitusta kyberturvallisuusalan koulutuksen kehittämiseen Suomessa vastauksena  kyberturvallisuuden osaajapulaan.

Kansallisen kyberturvallisuuskoulutuksen yhteistyöverkoston rakentaminen - hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto ja siihen osallistuvat Vaasan yliopisto, Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto  ja Åbo Akademi. Hankkeen rahoitus jakautuu näiden yliopistojen kesken.

Hankkeen vastuullinen johtaja professori Mikko Siponen Jyväskylän yliopistosta kertoo, että hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä valmistuvien erityisosaajien määrää Suomessa.

– Hanke lisää yliopisto-opiskelijoille tarjolla olevaa kyberturvallisuuden opetustarjontaa yli korkeakoulurajojen, Siponen kertoo.

Yliopistojen välistä yhteistyötä ja koulutuksellisia ratkaisuja kehitetään niin, että tulevaisuudessa opiskelijat voisivat täydentää osaamistaan eri yliopistojen kyberturvallisuuden opintotarjonnasta huolimatta siitä, missä yliopistossa he ovat kirjoilla.

– Esimerkiksi Vaasan yliopiston opiskelija voisi halutessaan suorittaa muiden yliopistojen tarjoamia kyberturvallisuuden opintojaksoja, täsmentää tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen Vaasan yliopistosta.

Tutkimukseen perustuva opetus on välttämättömyys yliopisto-opetuksessa. Hankkeen kautta  yliopistot voivat keskittää omaa opetustaan alueille, joista yliopiston tutkijoilla on vankka tieteellinen ymmärrys.

Yliopisto-opiskelijoiden lisäksi tarkoituksena on lisätä opintotarjontaa myös jo työelämässä oleville ihmisille muun muassa verkossa tarjottavan täydennyskoulutuksen avulla.

Osaamisen puute voi rajoittaa liiketoiminnan kehitystä yrityksissä

Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Piia Perälä Jyväskylän yliopistosta kertoo, että tällä hetkellä yrityksillä on haasteita saada tarvitsemaansa kyberturvallisuusosaamista, koska osaajia ei yksinkertaisesti ole markkinoilla tarpeeksi. Osaajapula ei heijastu ainoastaan kyberosaamisen laajuuteen yrityksissä, vaan osaamisen puute voi rajoittaa myös yrityksen liiketoiminnan kehitystä,.

Hanke pyrkii lisäämään kyberosaamisen määrää suomalaisilla työmarkkinoilla. Osaamisen lisääntyminen luo pohjaa, joka mahdollistaa yrityksille monipuolisempien, tehokkaampien ja innovatiivisempien kyberturvallisuusratkaisujen kehittämisen.

– Energia-sektorilla on maailmanlaajuisesti kyberturvallisuusasiantuntijoista pulaa. Tämän yhteistyön avulla voimme täyttää Vaasan seudulle tärkeän energia-sektorin osaamisvajetta kyberturvallisuuden saralla,  kertoo professori Tero Vartiainen Vaasan yliopistosta.

Hankkeessa vahvistetaan yliopistojen välisen yhteistyön lisäksi myös vuorovaikutusta ja opetusyhteistyötä teollisuuden ja julkisen sektorin kanssa.

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii professori Mikko Siponen ja projektipäällikkönä Piia Perälä Jyväskylän yliopistosta. Vaasassa hanketta koordinoi professori Tero Vartiainen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vastaavasti rahoitusta ammattikorkeakoulujen kyberturvallisuuden koulutusverkoston luomiseen. Tätä verkostoa koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Molemmat hankkeet tulevat toimimaan läheisessä yhteistyössä, nostaen koulutustasoa, kehittämällä opetusta sekä tuottamalla kyberturvallisuutta laajasti kattavia opintokokonaisuuksia.

Mitä mieltä olit jutusta?