Älykäs energia on alttiina kyberiskuille – Vaasan yliopisto kehittää ...

Uutisen oletuskuva
Kun energiajärjestelmät digitalisoituvat, hajautuvat ja verkottuvat, haasteeksi kasvaa turvallisuus. Mitä enemmän älyä järjestelmiin kertyy, sitä haavoittuvimpia ne ovat kyberhyökkäyksille. Vaasan yliopistossa ryhdytäänkin kehittämään energiajärjestelmiin liittyvää kyberturvallisuusosaamista.
Vaasan yliopiston kaksivuotinen Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems eli CR-DES- hanke on saanut Pohjanmaan Liitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)-rahoitusta. Kuva: Pixabay CC

– Energiajärjestelmien digitalisaatio etenee ja energiamurroksen myötä hajautettu, uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto lisääntyy. Energiajärjestelmän hallintaan liittyvää tietoa liikkuu yhä enemmän verkossa paikasta toiseen. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä hyökkäyspinta-alaa rikollisille, luonnehtii Vaasan yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Tero Vartiainen.

Muutama vuosi sitten Ukrainassa hakkerit katkaisivat sähköt murtautumalla sähkönjakelua ohjaaviin tietojärjestelmiin. Maailmalta on käynyt ilmi, että lunnasrahoja kaipaavien rikollisten, teollisuusvakoilijoiden ja osaamistaan testaavien hakkereiden lisäksi liikkeellä saattavat olla myös terroristit ja vieraiden valtioiden edustajat.

– Kyse on varautumisesta merkittäviin riskeihin. Haluamme kasvattaa osaamista energiajärjestelmien kyberturvallisuuteen liittyen sekä tukea yrityksiä uusien liiketoiminta-avausten kehittämisessä.

Vaasan yliopiston kaksivuotinen Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems eli CR-DES- hanke on saanut Pohjanmaan Liitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)-rahoitusta. Kyberturvallisuusosaamisen kehittämisen lisäksi tavoitteena on vahvistaa energiateknologian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria ja kehitysympäristöä Pohjanmaalla. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mukana Wärtsilä, ABB, Arcteq, Wapice, Vaasan Sähkö ja VASEK.

Yliopisto aikoo hankkia reaaliaikasimulaattorialustan, jonka avulla voidaan reaaliaikaisesti testata älykkään sähköjärjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden ja sovellusten resilienssiä eli toimintakykyä ja valmiutta häiriötilanteissa sekä kykyä palautua niistä. Reaaliaikasimulaattorin hankintaan on saatu erillistä investointirahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta.

– Reaaliaikasimulaattorialustalla tehtävät testit ja kokeilut tuovat ymmärrystä, jotka auttavat kehittämään kyberturvallisuutta. Yrityksillä on tässä hyvin kriittinen rooli. He voivat testata tuotteitaan simulaattorin avulla. Lisäksi alusta tulee olemaan käytettävissä yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkimukseen ja opetukseen.

Hankkeessa aiotaan kehittää IEC 61850 ja IEC 62351 -standardeihin perustuva kyberturvaprotokolla sekä reaaliaikainen simulaatiomalli. Tekniikan kehittäminen ei yksistään ei riitä kyberturvallisuuden varmistamiseksi, vaan ihmisten toimintaa pitää myös johtaa. Hankkeessa luodaankin tiekartta energiajärjestelmien kyberturvallisuuskoulutukselle ja ohjeistus kyberturvallisuusharjoitusten toteutukselle.

Tero Vartiainen

Professori Tero Vartiainen.Kuva: Satu Aaltonen.

 

Digitaalisten energiajärjestelmien kyberturvallisuus ja resilienssi – Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems (CR-DES)
Aika: 1.4.2020–31.3.2022
Hankkeen vastuuhenkilö: Tero Vartiainen, Vaasan yliopisto
Hankkeen muut tutkijat: Mike Mekkanen ja Kimmo Kauhaniemi, Vaasan yliopisto
Ulkoinen rahoitus: EAKR, Pohjanmaan liitto, yritykset, kunnat
Yhteistyökumppanit: Wärtsilä, ABB, Arcteq, Wapice, Vaasan Sähkö, VASEK
Hankkeen sivut: /fi/research/projects/cr_des

Lisätiedot

Professori Tero Vartiainen, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8588, tero.vartiainen(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?