Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoitusta yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
Kunnallisalan kehittämissäätiö on myöntänyt 50 000 euroa Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen yksikön tutkimushankkeelle "Kunnan sijoitusvarallisuus ja sen menestyksekäs hallinta", jonka vetäjinä toimivat professorit Timo Rothovius ja Jussi Nikkinen.

Tutkimushakkeen tarkoituksena on selvittää, paljonko suomalaisilla kunnilla on sijoitusvarallisuutta, mistä se koostuu ja miten sen hallinnointi on järjestetty. Tutkimus antaa suuntaviivoja myös siitä mitä varainhoitajia kunnat käyttävät ja miten tyytyväisiä ne ovat eri varainhoitajien palveluihin. Tutkimuksella pyritään ottamaan kantaa myös siihen, onko kuntien ylipäätänsä järkevää sijoittaa samaan aikaan kun ne velkaantuvat, ja miten mahdolliset kuntaliitokset vaikuttavat kuntien varainhoitoon.

Apurahan sai myös HTL Anne Kujala, jonka väitöskirjassa tarkastellaan terveydenhuollon esimiesten ammattijohtamisvalmiuksia.

Mitä mieltä olit jutusta?