Kuluttajan ajattelu kannattaa tuntea

Uutisen oletuskuva
Millaista viestintää tulevaisuuden terveys- ja hyvinvointitiedottaminen tarvitsee? Mitä yrityksen kannattaa tietää kuluttajaryhmistä? Onko pakkauksella väliä? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia Tervas-hankekokonaisuuden seminaarissa Seinäjoella.

Eteläpohjalainen tutkimuskokonaisuus Tervas koostuu useista terveyteen liittyvistä hankkeista. Niillä on haettu uutta tieteellistä tietoa eteläpohjalaisten kuluttajien ruokaan ja liikkumiseen  liittyvistä käyttäytymismalleista. Tutkimusten toteutuksesta ovat vastanneet Vaasan yliopisto, Turun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Räätälöity terveysviestintä

Vaasan yliopiston tutkija Hannu Karhu on pohtinut räätälöidyn terveysviestinnän mahdollisuuksia. Lähtökohtana tutkimuksessa olivat ihmisten terveysmotiivit, jotka poikkeavat toisistaan paljon.

Kuluttajat voidaan jaotella viiteen eri ryhmään: rennot nautiskelijat, ihmisläheiset rationalistit, Itsekeskeiset menestyjät, terveystietoiset liikkujat ja perhekeskeiset hoivaajat. Karhun tutkimus osoittaa, että  ryhmien välillä on asenne-eroja ja motiivit terveyden ylläpitämiseen ovat erilaisia. Näin ollen terveysviestinnässä kannattaisi painottaa eri asioita eri ryhmille, jotta saataisiin aikaan toivottu vaikutus.

Petteri Puska esitteli pro gradu -tutkimustaan, joka pureutui maku- ja terveellisyysmielikuviin kuluttajamarkkinoinnissa. Taustalla olivat edellä mainitut viisi erilaista kuluttajaryhmää, ja tulokset vahvistavat havaintoa, että terveellisyydestä tulisi viestiä eri tavoin eri ryhmille. Erityisesti pakkauksissa ja viestinnässä olisi syytä korostaa terveyden merkityksiä.

Yritykset hyötyvät suoraan

Atrian ravitsemusasiantuntija Mirva Lampinen oli tyytyväinen yrityksiä suoraan hyödyttävään tutkimustoimintaan.

- Tutkimusyhteistyö hyödyttää  yrityksen liiketoimintaa mm. siten, että saamme uusimman tutkimustiedon ensimmäisinä, voimme vaikuttaa painopistealueiden valintaan ja ennen kaikkea verkostoidumme maakunnan muiden toimijoiden kanssa.

Lampisen mukaan tutkimukset avasivat silmiä myös sille, että yritysten on syytä pureutua kuluttajien terveyskäsitykseen paljon nykyistä enemmän.

Mitä mieltä olit jutusta?