Korkeakouluopiskelijoiden kevätlukukauden terveydenhoitomaksu pitää maksaa viimeistään 31.1.2023

Healthcare fee must be paid by 31.1.!
Noin joka viides opiskelija on maksanut terveydenhoitomaksun – yli 200 000 opiskelijan maksu vielä maksamatta

Tutkintoa suorittavien ja läsnä olevaksi ilmoittautuneiden korkeakouluopiskelijoiden täytyy maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle itsenäisesti OmaKelassa. Kevätlukukauden maksu on maksettava viimeistään 31.1.2023.

Kevätlukukauden 2023 terveydenhoitomaksun on maksanut tähän mennessä noin 56 000 opiskelijaa. Maksu on maksamatta vielä noin 215 000 opiskelijalta.

Kela lähetti viikolla 2 kirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2023, mutta eivät ole vielä maksaneet terveydenhoitomaksua. Kirjeessä kerrotaan velvollisuudesta maksaa terveydenhoitomaksu ja annetaan ohjeet sen maksamiseen. Kirjeen voi lukea myös OmaKelassa. Opiskelija voi myös halutessaan valita OmaKelassa, että jatkossa kirje lähetetään pelkästään OmaKelaan.

Opiskelija ei saa kirjettä, jos hän on jo maksanut terveydenhoitomaksun tai jos hän ei ole ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Vuonna 2023 terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa 

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 36,80 euroa lukukaudessa vuonna 2023. Opiskelija voi myös maksaa kerralla sekä kevät- että syyslukukauden 2023 maksun (73,60 euroa).

Opiskelijalle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Jos opiskelija ei maksa terveydenhoitomaksua viimeistään 31.1.2023, Kela muistuttaa maksusta ja perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Terveydenhoitomaksu käytetään korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon rahoittamiseen. Valtio rahoittaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta 77 %, ja terveydenhoitomaksuilla rahoitetaan loput 23 %. Läsnä olevaksi ilmoittautuneet korkeakouluopiskelijat saavat käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti

Muun EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan kuuluvan opiskelijan ei tarvitse maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksua.

Opiskelijan täytyy kuitenkin toimittaa Kelalle kopio voimassa olevasta EHIC-kortista (eurooppalainen sairaanhoitokortti). Jos opiskelija kuuluu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin sosiaaliturvaan, hän voi lähettää kopion joko EHIC-kortista tai GHIC-kortista (Global Health Insurance Card). Tarkemmat ohjeet ovat Kelan verkkosivuilla.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?