Kevään 2022 avoimen yliopiston väylän valintaperusteet on julkaistu

Tyttö hymyilee polkupyörän vierellä
Avoimessa yliopistossa opiskelu on yksi tie yliopistoon. Vaasan yliopistossa voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta, kun tietty määrä tutkintoon vaadittavia opintoja on suoritettu. Kevään 2022 valintaperusteet on nyt julkaistu. Olemme laatineet kevään valintaperusteiden täyttämiseksi esimerkkipaketteja eri väyliin – tutustu ja kysy lisää!

Avoimen yliopiston väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, kun riittävä määrä tutkintoon vaadittavia opintoja on suoritettu. Valintaperusteet vaihtelevat opintosuunnittain, mutta pääsääntöisesti hakijalta vaaditaan 50-60 op yliopisto-opintoja, joista haetun opintosuunnan eli pääaineen opintoja pitää olla vähintään 25-30 op. Opintomenestyksen tulee olla opintosuunnan osalta hyvää (arvosana vähintään 3/5), minkä lisäksi eri hakukohteissa voidaan edellyttää myös kieli- tai menetelmäopintoja sekä muita tavoitetutkintoon soveltuvia opintoja. Kevään 2022 avoimen väylän haussa uutta on se, että haussa huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja.

Vaasan yliopistossa avoimen väylän kautta haetaan suoraan haluttuun opintosuuntaan

Eri yliopistoilla on toisistaan poikkeavia käytäntöjä siinä, haetaanko avoimen väylän kautta suoraan opintosuuntaan vai yleisemmin, esimerkiksi kauppatieteisiin. Vaasan yliopistossa avoimen yliopiston väylän kautta haetaan suoraan opintosuuntaan. Tarkista hakumenettely, hakuohjeet ja hakemukseen vaadittavat liitteet kunkin opintosuunnan osalta. Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevia otetaan tutkinto-opiskelijaksi harkinnan perusteella. Opinto-oikeutta myönnettäessä otetaan huomioon käytettävissä olevat opetusresurssit. Mikäli karsintaa joudutaan suorittamaan, valintaperusteena on opintomenestys ja opintojen laajuus sekä opintojen rakenne ja sopivuus haetun opintosuunnan mukaiseen ohjelmaan.

Kauppatieteiden opintosuuntiin käyttöön uusi valintapisteytys

Kevään 2022 avoimen väylän haussa uutta on kauppatieteiden tarkempi valintapisteytys, jossa hakija saa hakupisteitä suoritettujen opintojen määrän sekä opintomenestyksen perusteella. Myös motivaatiokirje pisteytetään erikseen. Valintapisteytys vaihtelee opintosuunnittain, joten hakijan kannattaa tarkistaa pisteytys hakemansa opintosuunnan osalta.

Jo kevään 2021 avoimen väylän haussa mukana ollut ”inttiväylä” on myös tulevana keväänä osa avoimen yliopiston väylää. Käytännössä siis varusmiesaikana PV JOKO -kokonaisuuden 1.1.2019 jälkeen suorittaneet hakijat voivat sisällyttää kokonaisuuden osaksi avoimen yliopiston hakukriteereitä 15 op:n verran. Myös muiden avoimen yliopiston väylän hakukriteerien tulee täyttyä.

Odotettu ja toivottu muutos: hakuperusteena olevien opintojen suoritusaika pitenee osassa väyliä

Kevään 2022 avoimen väylän hakuaika on 16.3.2022 klo 8.00 – 30.3.2022 klo 15.00. Hakulomake tulee olla täytettynä hakuajan puitteissa. Toivottu ja odotettu muutos on kuitenkin se, että esimerkiksi kauppatieteissä, hallintotieteissä ja viestintätieteissä hakuperusteena olevia opintoja on mahdollista täydentää vielä huhti-toukokuun ajan. Kaikkien hakuperusteena olevien opintojen on oltava valmiita ja merkittyinä opintorekisteriin sekä liitettynä hakemukselle 31.5.2022 klo 15.00 mennessä. Näin opiskelija voi suorittaa vielä kevään aikana lisäopintoja ja parantaa mahdollisuuksiaan avoimen väylän valinnassa. Hakijan tulee tarkistaa määräaika liitteiden jättämiselle ja opintojen suorittamiselle kunkin väylän osalta Opintopolun hakutiedoista.

Tällä hetkellä ilmoittautuminen Vaasan yliopiston avoimen yliopiston opintoihin on katkolla johtuen uuteen opiskelijatietojärjestelmään siirtymisestä. Kevätlukukauden 2022 opintoihin ilmoittautuminen avataan joulu-tammikuussa uudessa ilmoittautumisjärjestelmässä – tiedotamme tarkemmasta päivämäärästä verkkosivujemme sekä sosiaalisen median kanaviemme kautta.

Esimerkkipaketteja väylien vaatimiin opintoihin

Olemme koonneet Vaasan yliopiston avoimen yliopiston lukuvuoden 2021-2022 opintotarjonnasta esimerkkipaketteja eri väylien vaatimiin opintoihin. Listatut opinnot täyttävät ns. minimikriteerit avoimen väylään, mutta eivät välttämättä vielä riitä valituksi tulemiseen. Esimerkkiopintojen avulla opiskelijan on kuitenkin helpompi hahmottaa väylässä vaadittuja opintoja ja suunnitella omaa opiskeluaan. Suosittelemme, että mikäli tutkintotavoitteinen opiskelu on tavoitteenasi, ota yhteyttä opintoneuvojiimme tarkemman suunnitelman laatimiseksi.

Tutustu esimerkkiopintoihin:

Kauppatieteet

Hallintotieteet

Viestintätieteet

Energia- ja informaatiotekniikka sekä Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede


Kaikki kevään 2022 valintaperusteet löydät uudesta Opintopolusta sekä kootusti verkkosivuiltamme.

Mitä mieltä olit jutusta?