Kela tiedottaa: Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksamatta 100 000 opiskelijalta

kehotus toimia heti
Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun eräpäivä on 31.1.2021. Jos opiskelija ei maksa maksua siihen mennessä, maksuun lisätään automaattisesti 5 euron viivästymismaksu.

Maksuvelvollisia ovat korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet läsnä olevaksi. Maksun eräpäivä on 31.1.2021 niillä opiskelijoilla, jotka ilmoittautuvat läsnä olevaksi kevätlukukaudelle viimeistään 31.1.2021. Jos opiskelija ei maksa maksua siihen mennessä, maksuun lisätään automaattisesti 5 euron viivästymismaksu.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2021. Terveydenhoitomaksun voi maksaa Kelan asiointipalvelussa tai tilisiirtona. Kelan verkkosivuilla on ohjeet, miten terveydenhoitomaksu maksetaan.

Kela on lähettänyt 14.1.2021. postitse terveydenhoitomaksusta infokirjeen opiskelijoille, jotka ovat Kelan saamien tietojen mukaan ilmoittautuneet läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2021. Nyt kirje näkyy opiskelijalle myös Kelan asiointipalvelussa.

Opiskelija ei ole välttämättä saanut kirjettä, jos hän on ilmoittautunut läsnä olevaksi vasta tammikuussa. Infokirje on myös voinut lähteä opiskelijalle, joka ei ole maksuvelvollinen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi opiskelijalla, joka on valmistunut syyslukukaudella 2020, mutta jonka valmistumisesta Kela ei ole saanut tietoa ennen kirjeen lähettämistä.

Korkeakouluopiskelija on voinut maksaa terveydenhoitomaksun 30.11.2020 alkaen Kelan asiointipalvelussa tai tilisiirtona. Tähän mennessä maksuja on tullut noin 156 000 opiskelijalta.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?