Kauppatieteiden maisteriksi Seinäjoella

Uutisen oletuskuva
Seinäjoella käynnistyy syksyllä neljännen kerran Vaasan yliopiston järjestämä kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma.

KTM-tutkintoon johtava 120 opintopisteen laajuinen ohjelma on tarkoitettu työssäkäyville, joilla jo ennestään on kandidaatin, tradenomin tai muu soveltuva tutkinto. Aiemmissa ohjelmissa osallistujina on ollut muun muassa opettajakoulutuksen saaneita, teknisen alan ihmisiä, tradenomeja ja avoimessa yliopistossa opiskelleita. Osallistujien taustat vaihtelevat, mutta yhteistä on kuitenkin se, että suoraan koulusta ei tulla, vaan takana on jo kokemusta työelämästä. Se on ohjelman painopisteenäkin.

Maantieteellisesti opiskelijat tulevat Seinäjoelta ja ympäryskunnista, mutta myös pääkaupunkiseudulta. Opettajat tulevat paitsi Vaasan yliopiston johtamisen yksiköstä, myös muista yliopistoista.

Koulutusohjelmasta vastaa Vaasan yliopiston professori Tero Vuorinen. Hänen mukaansa ohjelmaa leimaa keskustelevuus. Päiväpuolella luennolla saattaa olla 300 kuulijaa, mutta Seinäjoen ryhmä on pieni ja ryhmätöitä tehdään paljon. Opettajan roolina ei ole niinkään opettaa kuin esitellä asioita opiskelijoiden omaa pohdintaa varten. Aiheet ovat osallistujien reaalimaailmasta ja osallistujilla on itselläänkin kokemusta ja näkemystä, joten he oppivat myös toisiltaan.

Keskustelevuuden lisäksi leimaavaa on joustavuus, hyvässä ja pahassa. Joustavuudesta puolin ja toisin on tullut paljon kiitosta, mutta siinä on omat riskinsäkin. Opiskelijoista noin puolet valmistuu kolmen vuoden tavoiteajassa, osalla valmistuminen venyy ja osa lopettaa kokonaan.

Tämän ongelman korjaamiseksi on ohjelmaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa pääsykoe. Pääsykokeen tarkoitus on varmistaa osallistujien motivaatio ja osallistumismahdollisuus. Aiemmista ohjelmista on pudonnut matkan varrella osallistujia pois esimerkiksi toisen opiskelupaikan, ulkomaankomennuksen, työpaikanvaihdoksen, lapsen saamisen tai talonrakentamisen takia. Pääsykokeen toivotaan karsivan kevyillä perusteilla ”huvin vuoksi” hakijoita, jolloin motivoituneemmille, tutkinnon loppuun asti suorittaville jää enemmän opiskelupaikkoja.

Syksyllä alkavan koulutuksen haku loppui helmikuussa. Hakijoita oli tällä kertaa 99. Se on vähemmän kuin aiemmilla kierroksilla, mutta sisään ei silti pääse kuin joka neljäs, aloituspaikkoja on nimittäin vain 25.

Mitä mieltä olit jutusta?