Kansainväliset maisteriohjelmat edelleen suosittuja

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston kaikki viisi kansainvälistä maisteriohjelmaa ovat edelleen hyvin suosittuja. Niihin tuli tänä keväänä kaikkiaan 1 919 hakemusta, kun haettavana oli yhteensä 100 opiskelupaikkaa. Lisäystä edellisvuoteen oli runsaat 300 hakemusta.

Hakijamäärältään kiinnostavin on kauppatieteellisen alan ohjelma Master's Degree Programme in International Business, johon otetaan 25 opiskelijaa. Hakijoita oli 561.

Eniten hakijamääräänsä viime vuoteen nähden lisäsi filosofisen tiedekunnan ohjelma Master's Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration, joka keskittyy kulttuurienvälisen viestinnän ja julkisjohtamisen teemoihin. Ohjelman 20 opiskelupaikkaan tuli 333 hakemusta, kun määrä edelliskerralla oli 245.

Myös tuotantotalouden, tietoliikennetekniikan ja rahoituksen alan ohjelmiin tuli hakijoita entistä enemmän.

Hyvä maine vaikuttaa

Maisteriohjelmien suosio johtuu kansainvälisiltä opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan kiinnostavista ja ajankohtaisista opintosisällöistä sekä hyvästä ja monikulttuurisesta opiskeluympäristöstä.

- Ohjelmissa opiskelleiden positiiviset kokemukset ovat luoneet ohjelmille hyvän kansainvälisen maineen, joka näkyy myös hakijamäärässä, toteaa  kansainvälisten asioiden päällikkö Francesca Cucinotta. Toki olemme myös panostaneet ohjelmien markkinointiin ja näkyvyyteen esimerkiksi kansainvälisillä messuilla.

Opiskelijavalinnat tehdään 15. toukokuuta  mennessä hakemusten perusteella. Opiskelemaan valitut ovat jo suorittaneet kandidaatin tutkinnon alaltaan kotimaassa. Opinnot kansainvälisissä maisteriohjelmissa kestävät kaksi vuotta.

Yliopisto pitää tärkeänä kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia kotimaisten kielten oppimiseen ja työllistymiseen Vaasan ja Pohjanmaan alueelle ja toivoo, että yritykset palkkaisivat rohkeasti myös kansainvälisiä opiskelijoita harjoittelijoiksi ja kesätöihin.

Vuonna 2010 yliopiston koko opiskelijamäärästä 11 % oli kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita. Viime vuonna valmistuneista ylemmistä korkeakoulututkinnoista (maisteri, diplomi-insinööri)  15 % oli kansainvälisten opiskelijoiden suorittamia.

Mitä mieltä olit jutusta?