Joustavia opintopolkuja yli maiden rajojen – EUNICE-verkostossa muovataan eurooppalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuutta

Image
EU:ssa edetään kohti eurooppalaista koulutusaluetta, jonka tulevaisuutta muovataan korkeakouluverkostoissa. Yksi näistä on EUNICE-verkosto, joka on kokoontunut 14.–16. helmikuuta Vaasan yliopistoon suunnittelemaan yhteistyön seuraavia askelia. Tavoitteena on luoda joustavia opintopolkuja yli maiden rajojen.

EU haluaa parantaa eurooppalaisten korkeakoulujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä maailmanlaajuisesti yhteistyöllä, jota luodaan maiden rajat ylittävissä korkeakouluverkostoissa. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa opiskelija voisi rakentaa tutkintonsa yksilöllisesti ja joustavasti eri yliopistojen tarjonnasta. Vaasan yliopisto kuuluu EUNICE European University of Customised Education -verkostoon, joka perustettiin vuonna 2019.

– On tärkeää, että olemme näyttämässä suuntaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuudelle ja viemme vahvaa osaamistamme maailmalle. Ainoastaan vahvalla yhteistyöllä voimme luoda ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, sanoo rehtori Minna Martikainen.

Vaasan yliopiston lisäksi EUNICE-verkostossa on mukana korkeakouluja yhdeksästä Euroopan maasta. Verkoston toiminta pitää sisällään monipuolista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä ja perustuu alueelliseen vaikuttavuuteen, innovaatiotoimintaan sekä sosiaalisen kestävyyden edistämiseen.

– Yhdessä pystymme tuottamaan alueidemme elinkeinoelämälle ja opiskelijoille entistä enemmän kansainvälistä opintotarjontaa. Opiskelijoillemme se tarkoittaa muun muassa monitieteisiä opintoja, jotka auttavat heitä ratkomaan muuttuvan maailman haasteita tulevaisuudessa, Martikainen kertoo.

Saumatonta liikkuvuutta tukeva yhteistyö laajenee ja syvenee

EUNICE-verkosto on tuonut opiskelijoille ja henkilöstölle kansainvälisiä mahdollisuuksia, muun muassa laadukasta verkko-opintotarjontaa yhteiseen EUNICE-oppimisympäristöön. Opintojen teemoina on esimerkiksi kestävä talous, tekniikan ja tietotekniikan erityisalat sekä älykäs kaupunkisuunnittelu. Oman kokonaisuutensa muodostavat suositut kielikurssit, joita on tarjolla verkoston kansalliskielistä.

– Laadukkailla digitaalisilla ratkaisuilla välimatkat lyhenevät ja kansainvälisen kokemuksen saaminen opintojen aikana on entistä helpompaa. Virtuaalisten kohtaamisen rinnalle kaivataan myös kohtaamista kasvotusten, Martikainen toteaa.

EUNICE edistääkin myös fyysistä liikkuvuutta. Joustavia kansainvälisiä kokemuksia tarjoavat esimerkiksi monimuotokurssit, joihin sisältyy verkko-opintoja ja vierailu kumppaniyliopistossa. Samalla ajatuksella toteutetaan EUNICE-liikeideakilpailu, jossa kumppaniyliopistojen opiskelijat kehittävät kevään mittaan ideoita yhdessä verkkotyöpajoissa. Parhaat tiimit pääsevät jatkamaan ideansa parissa työskentelyä kesällä Cataniassa, Italiassa.

Käytössä on myös EUNICE-harjoittelupaikkaportaali, jossa on ilmoitettu jo yli 200 harjoittelupaikkaa eri puolilla Eurooppaa.

Verkosto jatkaa yhteistyömallien kehittämistä yhä kiinteämmäksi osaksi jäsenyliopistojensa toimintaa. Uusia yhteistyön muotoja kehitetään muun muassa yhteisten tutkintojen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan saralla. Verkosto on lähentynyt myös hallinnollisesti perustamalla kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman EUNICE-yhdistyksen.

Vaasan yliopistossa 14.–16. helmikuuta järjestettäviin kokouksiin osallistuu rehtoreita ja muita edustajia kaikista EUNICE-verkoston kymmenestä yliopistosta. Kokouksissa korkeakoulut rakentavat verkoston yhteistä strategiaa ja visioa sekä kehittävät aktiivisesti alkanutta yhteistyötä. Kokousten avajaisissa rehtorit painottivat, että toisilta korkeakouluilta oppiminen ja yhdessä kehittäminen on avain eurooppalaisen korkeakoulutuksen tulevaisuuteen. 

Tietolaatikko

EUNICE European University of Customised Education -verkosto

Verkostoon kuuluvat Vaasan yliopiston lisäksi:

EUNICE on yksi 44 korkeakouluverkostosta, jotka ovat mukana Euroopan komission Eurooppalaiset yliopistot -aloitteessa. Verkosto sai komissiolta vuonna 2020 Erasmus+-rahoitusta kolmeksi vuodeksi ja on nyt hakenut uutta rahoitusta yhteistyön laajentamiseksi ja syventämiseksi.

Mitä mieltä olit jutusta?