Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii suuria muutoksia liikkumisessa ja liikenteessä Vaasassa

Uutisen oletuskuva
Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää Vaasassakin uusia ratkaisuja ja toimintatapojen muutosta. Vaasan yliopiston järjestämässä Vaasan murrosareena -työpajasarjassa visioitiin neljä muutospolkua ja 26 välitöntä muutostoimea kestävämpään liikkumiseen ja liikenteeseen. Tavoitteiksi asetettiin muun muassa joukkoliikenteen käyttäjämäärän nelinkertaistuminen ja pyöräilyn osuuden kolminkertaistuminen Vaasassa vuoteen 2035 mennessä.
Murrosareenassa asiantuntijaryhmä etsii yhdessä keinoja muutoksen suuntaamiseen. Kuvassa tutkija Lotta Pitkänen Vaasan yliopistosta osallistumassa työpajasarjaan. Kuva: Riikka Kalmi

Liikenne on uusimman tilastotiedon mukaan eniten päästöjä aiheuttava sektori Vaasassa. Tähän haasteeseen etsittiin ideoita, ratkaisuja ja uusia avauksia Vaasan murrosareenassa, jossa yhteiskunnan eri sektoreita edustava asiantuntijaryhmä pohti Vaasan tulevaisuuden liikkumista ja liikennettä. Areena on osa ’Kestävän kehityksen vauhdittaminen Pohjanmaalla BothniaTM’ -hanketta. Vaasan yliopiston tutkimusraportti esittelee työpajasarjan tulokset.

– Vaasassa on korkea autoistumisaste ja kaupungissa on totuttu liikkumaan myös lyhyemmät matkat autolla. Hillitäksemme ilmastonmuutosta ja tavoittaaksemme asetetut hiilineutraalisuuden tavoitteet, meidän on pakko muuttaa liikkumiskäyttäytymistämme, mikä vaatii muun muassa joukkoliikenteen kehittämistä, sanoo tutkimus- ja kehittämishankkeen johtaja, Vaasan yliopiston markkinoinnin professori Arto Rajala

Enemmän joukkoliikennettä ja pyöräilyä, vähemmän tieliikenteen päästöjä ja parempaa suunnittelua

– Areenan ensimmäinen muutostavoite tähtää joukkoliikenteen käyttäjämäärän nelinkertaistumiseen vuoteen 2035 mennessä. Toinen muutostavoite käsittelee pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kolminkertaistumista, kolmas tavoite tieliikenteen päästöjen vähentämistä 90 prosentilla, ja neljäs suunnittelun koordinoinnin parantamista, kertoo hankepäällikkö, Vaasan yliopiston tutkijatohtori Mona Enell-Nilsson.

Tavoitteiden saavuttamiseksi areenatyöskentelyssä luotiin muutospolut nykypäivään. Polkujen keskeisiä askeleita kuvataan loppuraportissa tarkemmin. Työskentelyn viimeisessä vaiheessa identifioitiin polkujen perusteella välittömiä muutostoimia polkujen käynnistämiseksi.

Loppuraportissa listataan yhteensä 26 välitöntä muutos­toimea, joiden avulla hidas systeeminen muutos voi lähteä Vaasassa toteutumaan. Ehdotettuja toimia on laaja skaala aina joukkoliikenteen applikaatiosta koko kaupungin kattavaan kaupunkipyöräjärjestelmään sekä erilaisista selvityksistä työpaikkaliikkumisen kampanjoihin.

Vaasan kaupunki on jo toteuttamassa yhtä ehdotetuista muutostoimista, eli laatimassa kaupungille kestävän liikkumisen suunnitelmaa. Myös seudullinen selvitystyö on käynnistynyt kehitysyhtiö VASEKin johdolla.

– Murrosareenan tuloksena ovat konkreettiset polut liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kaupunkivaltuuston vuonna 2016 tehdyn päätöksen mukaan Vaasan tavoitteena on olla vuonna 2035 hiilineutraali. Hankkeen tulos on tästä syystä merkittävä. Olemme hankkeen avulla oppineet käyttämään murrosareenaa menetelmänä ja työkaluna, jota voidaan soveltaa myös muihin sektoreihin. Ehdotettujen välittömien muutostoimien perusteella voidaan kehittää uusia hankkeita ja hakea ulkopuolista rahoitusta, mikä varsinkin kireässä taloustilanteessa on erittäin tärkeää, kertoo Vaasan kaupungin Energia- ja ilmasto-ohjelmasta vastaava kehittämispäällikkö Maija Alasalmi.

Murrosareenassa asiantuntijaryhmä etsii yhdessä keinoja muutoksen suuntaamiseen

Murrosareenatyöskentely perustuu systeemisen muutoksen suuntaamisen malliin, englanniksi Transition Management, joka on lähesty­mistapa yhteiskunnallisten muutosprosessien tukemiseksi. Lähtökoh­tana on, ettei systeemistä muutosta tai murrosta voida hallita, mutta aktiivisella otteella sitä voidaan ohjata kestävämpään suuntaan.

Vaasan murrosareenan työpajatyösken­tely toteutettiin Aalto-yliopistossa kehitetyn polkutyöskentelyyn perustuvan menetelmän mukaan, joka tukeutuu pitkälti hollantilaisen Erasmus-yliopiston DRIFT-instituutin luomaan malliin. Liikkumisen ja liikenteen murroksen ajurien, haasteiden ja epävarmuuksien tunnistamisen jälkeen työstettiin visio, joka kiteytettiin neljäksi muutostavoitteeksi ja 26 välittömäksi muutostoimeksi. Tutkimusraportti tuloksista julkaistiin keskiviikkona 15. toukokuuta.

Vaasan murrosareena toteutettiin osana Vaasan yliopiston BothniaTM-hanketta (Kestävän kehityksen vauhdittaminen Poh­jan­maalla). Hankkeen päärahoittajana on Euroopan alue­kehi­tysra­hasto (EAKR) Pohjanmaan liiton kautta. Muut rahoittajat ovat Vaasan kaupunki ja Vaasan yliopisto.

  • Enell-Nilsson, Mona & Berg, Petra & Marttila, Tatu & Nyström, Johan & Pernaa, Hanna-Kaisa & Rajala, Arto (2019). Kohti kestävää liikkumista ja liikennettä. Vaasan murrosareenan tulokset. Vaasan yliopiston raportteja 13. Vaasan yliopisto.
  • Julkaisun pdf: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-866-5

Lisätietoja

Hankepäällikkö, tutkijatohtori Mona Enell-Nilsson, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8400, moen(at)uwasa.fi

BothniaTM-hankkeen sivut: /fi/sites/bothniatm/

Mitä mieltä olit jutusta?