Henkilökohtainen kyberturvallisuus ja tiedon jalostamista etänä avattarien, robottien ja hologrammien kanssa – Rebekah Rousi ja Johanna Hautala saivat Suomen Akatemian rahoitukset

Johanna Hautala ja Rebekah Rousi
Vaasan yliopiston apulaisprofessorit Rebekah Rousi ja Johanna Hautala ovat saaneet monivuotisille tutkimushankkeilleen Suomen Akatemian rahoitukset. Vaasan yliopiston osuus Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan myöntämästä rahoituksesta oli yhteensä 979 877 euroa.

Tutkimuskohteena kyberturvallisuus: yksityisyyden kokemus ja etiikka

Viestinnän ja digitaalisen talouden apulaisprofessori Rebekah Rousi johtaa kyberturvallisuutta, yksityisyyden kokemusta ja etiikkaa käsittelevää BUGGED-akatemiahanketta.

Image
Viestinnän ja digitaalisen talouden apulaisprofessori Rebekah Rousi.

Kyberturvallisuudesta huolehtiminen koskee nykyään lähes jokaista. Siitä huolimatta tietokoneen ja internetin käyttäjät sivuutetaan toistuvasti esimerkiksi sähköisten tietoturvaratkaisujen ja -järjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä. Rousin monitieteinen akatemiahanke keskittyykin kyberturvallisuuden henkilökohtaiseen puoleen kognitiotieteen ja käyttäjäkokemuksen kautta.

– Saamme yhä enemmän tietoa kyberturvallisuuden teknisistä ja oikeudellisista puolista. Vielä ei kuitenkaan löydy merkittävää empiiristä tutkimusta siitä, miten kyberturvallisuus eri näkökulmista katsottuna vaikuttaa ihmisen psyykeen ja miten koemme kyberturvallisuuteen liittyvän etiikan ja yksityisyyden kysymykset psykofysiologisesti – tai millaisia pitkäaikaisvaikutuksia tähän liittyy, sanoo Rousi.

Rousin mukaan etiikkaa voi ajatella tutkimuksessa moraalisena kehyksenä, jonka avulla arvioimme ilmiöitä "hyvänä" tai "pahana". Nämä arviot laukaisevat tunnereaktioitamme. Esimerkiksi älytelevisio, jonka on valmistanut tietty tuotemerkki, jonka maineeseen liittyy tietojen kerääminen ja luovuttaminen vieraalle vallalle ilman lupaa, saatetaan arvioida "pahaksi" ja saattaa herättää kielteisiä tunnereaktioita.

Rousi aikoo tutkimustiimeineen tehdä hankkeessa useita erilaisia tutkimuksia ja kokeita. Osa näistä aiotaan tehdä VME-laboratoriossa (VME Interaction Design Environment), joka on Vaasan yliopiston kehittämä tulevaisuuden käyttöliittymien osaamiskeskus ja pilottiympäristö.

Rousin mukaan tutkimuksen tulokset voivat tukea uusien kyber- ja tietoturvaratkaisujen kehitystä.

Miten tietoa jalostetaan virtuaalisten avattarien, hologrammien ja robottien kanssa?

Aluekehityksen ja innovaatiopolitiikan apulaisprofessori Johanna Hautala puolestaan johtaa nelivuotista BETH -hanketta, jossa kyse on uudenlaisista tiedon jalostamisen prosesseista virtuaalisten avattarien, robottien ja hologrammien kanssa.

– Tiedon jalostamisen maantieteet ovat juuri nyt muuttumassa uuden teknologian ja etätyön käytäntöjen myötä. Virtuaalisten avattarien, hologrammien ja etäläsnärobottien avulla voimme olla useammassa kuin yhdessä paikassa yhtä aikaa. Voimme ehkä jakaa kehollista ja hiljaista tietoa tavoilla, jotka aiemmin eivät olleet mahdollisia. Voimme niiden avulla toimia laajennetuissa todellisuuksissa, jotka voivat parhaillaan tukea luovuutta ja innovaatioita mielenkiintoisin tavoin, sanoo Hautala.

Image
Apulaisprofessori Johanna Hautala, kuva: Turun Kuva-aitta

Hautala tutkimustiimeineen tulee tutkimaan erityisesti sitä, missä tieto sijaitsee, miten sitä jalostetaan ja liikutellaan näiden teknologioiden avulla. Hankkeessa toteutetaan myös autoetnografinen osuus.

– Hyödynnämme ”virtuaalista olohuonetta”, jossa avattarina työskennellessämme rakennamme tutkimusyhteistyötä Vaasan ja Turun yliopistojen tutkimusryhmien välillä. Vaasan kampuksella aluetieteen tiloissa saattaa myös törmätä etäläsnärobottiin, jonka avulla osallistumme säännöllisesti aamukahvikeskusteluun ja palavereihin ja jonka avulla kokeilemme myös opettamista joillain aluetieteen kursseilla, kertoo Hautala.

Uusi BETH-hanke on syntynyt Hautalan aiempien hankkeiden, eli luovuuden tutkimusta tekoälyn ajalla kartoittaneen LuotAI-hankkeen ja tiedon jalostamista tekoälyn ajalla tutkivan SMAK-hankkeen ideoiden pohjalta.

Haussa korkeaa tieteellistä laatua ja vahvaa vaikuttavuutta

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi viime viikolla lähes 24 miljoonan euron rahoituksen 44 akatemiahankkeelle, jotka muodostuivat kaikkiaan 60 osahankkeesta. Rahoitusta haettiin yhteensä 210 miljoonaa euroa kaikkiaan 519 osahankkeeseen. Myöntöprosentti oli 12 prosenttia.

Rahoituspäätöksissä painotettiin korkean tieteellisen laadun ohella erityisesti sellaisia akatemiahankkeita, joissa korkea laatu yhdistyy vahvaan akateemiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen sekä tieteen uudistumiseen.

Rebekah Rousi ja Johanna Hautala kertovat olevansa hyvin tyytyväisiä saadusta akatemiarahoituksesta.

– Olen erittäin iloinen ja innoissani saadessani tilaisuuden tehdä tieteellistä tutkimusta aiheesta, jolla on suuri vaikutus meidän kaikkien elämään, Rousi sanoo.

– Uskoni tutkimukseeni vahvistuu. Arvostan Suomen Akatemian hakuprosessia ja tiedän myös hyvin, miltä tuntuu jäädä ilman rahoitusta, joten arvostan myönteistä päätöstä entistä enemmän, toteaa Hautala.

Hautalalla on taustallaan jo useampi Suomen Akatemialta saatu rahoitus.

– Nuoren tutkijan on ollut mahdollista hakea Suomen Akatemialta tutkijatohtorin, akatemiatutkijan ja nuoren tutkimusjohtajan akatemiahanketta. Olen urallani saanut noista rahoituksista jokaisen, joten ajattelen, että tein pientä historiaa. Aion sen kunniaksi leipoa lasten kanssa mansikkakakun, hän iloitsee.

 • “Being(s) There(s)”: Geographies of Knowledge Creation Processes in Extended Spaces and Times / Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH)
  Johanna Hautala
  01.09.2022–31.08.2026
  479 877 euroa

 • Emotional Experience of Privacy and Ethics in Everyday Pervasive Systems  / Tunteellinen kokemus yksityisyydestä ja etiikasta jokapäiväisessä sulautetussa tietotekniikassa (BUGGED)
  Rebekah Rousi
  01.09.2022–31-08.2026
  500 000 euroa

Lisätiedot

Rebekah Rousi, puh. 029 449 8627 rebekah.rousi@uwasa.fi, Vaasan yliopisto.

Rousi työskentelee viestinnän ja digitaalisen talouden apulaisprofessorina Vaasan yliopiston viestinnän ja markkinoinnin akateemisessa yksikössä ja Digital economy -tutkimusalustalla. Hän on tutkimuksessaan keskittynyt ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäkokemukseen. Australiasta kotoisin oleva Rousi on valmistunut filosofian tohtoriksi kognitiotieteen alalta Jyväskylän yliopistosta. Tieteellisen koulutuksen lisäksi hänellä on myös kuvataiteilijan koulutus.

Johanna Hautala, puh. 029 449 8369 johanna.hautala@uwasa.fi, Vaasan yliopisto.

Hautala toimii aluekehityksen ja innovaatiopolitiikan apulaisprofessorina yliopiston johtamisen akateemisessa yksikössä ja digitaalisen talouden tutkimusalustalla. Hautala on tutkinut etenkin tiedon jalostamisen, innovaatioiden ja luovuuden prosesseja alueellisesta ja maantieteellisestä näkökulmasta käsin. Aiemmassa Suomen Akatemian hankkeessaan hän on tutkinut ihmisen, tekoälyn ja robottien välisiä tiedon jalostamisen prosesseja. Koulutukseltaan Hautala on filosofian tohtori maantieteen alalta Oulun yliopistosta.

Sekä Rousi että Hautala ovat Vaasan yliopiston tenure track -urapolulla. Kyseessä on tutkijan urapolku, jossa arviointien kautta voidaan edetä suoraan professoriksi.

Tietolaatikko
 • “Being(s) There(s)”: Geographies of Knowledge Creation Processes in Extended Spaces and Times / Tiedon jalostamisen maantieteet laajennetuissa ajoissa ja tiloissa (BETH)
  Johanna Hautala
  01.09.2022–31.08.2026
  479 877 euroa

 • Emotional Experience of Privacy and Ethics in Everyday Pervasive Systems  / Tunteellinen kokemus yksityisyydestä ja etiikasta jokapäiväisessä sulautetussa tietotekniikassa (BUGGED)
  Rebekah Rousi
  01.09.2022–31-08.2026
  500 000 euroa

Mitä mieltä olit jutusta?