Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahaston apurahoja yliopiston tutkijoille

Uutisen oletuskuva
Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto jakoi 7. toukokuuta tutkimusapurahoja ja avustuksia Vaasan yliopiston tutkijoille. Apurahoja jaettiin yhteensä 893 000 euroa.

KTT Kim Ittonen sai 25 000 euroa tilintarkastajan luonteenomaisten ominaisuuksien ja asiakkaan tilinpäätöksen sekä tilintarkastuksen laadun välistä yhteyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. KTM Maijastiina Jokitalolle myönnettiin 21 000 euron apuraha kuluttajien terveelliseen syömiseen liittyviä merkityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön. FM Katri Snellman sai 21 000 euroa ammattikielistä kaksikielisyyttä palveluorganisaatiossa käsittelevään väitöskirjatutkimukseen.

11 000 euroa väitöskirjatyöhönsä saivat KTM Sari Hölsö, joka tarkastelee sosiaalisen ja psyykkisen pääoman vaikutusta työn imuun pk-yrityksissä ja FM Eija Lehikoinen-Luhtasela, joka tutkii verkkolehtien visuaalista esteettömyyttä. KTM Leena Viitaharju sai 9 000 euroa pienten elintarvikeyritysten asymmetrisiä liiketoimintasuhteita käsittelevään väitöstutkimukseensa. VTM Terhi Luomalle myönnettiin tapahtumatutkimuksien testaamismenetelmiä käsittelevään väitöskirjatyöhön 9 000 euroa.

Professori Jorma Larimo työryhmineen sai 10 000 euroa Vaasa International Business -konferenssin ja kansainvälisen tohtoritutoriaalin järjestämiseen. Professori Merja Koskelalle ja BiLingCon-aluehallintoryhmälle myönnettiin 9 000 euroa aluehallinnon uudistusta Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla käsittelevään tutkimukseen.

HTT Niina Mäntylä työryhmineen sai 3 000 euroa lapsia ja nuoria yhteiskunnan toimijoina käsittelevän seminaarin järjestämiseen ja julkaisun toteuttamiseen. Professori Eija Mäkinen ja VaasaLawSchool saivat oikeustieteen päivien järjestämiseen 3 000 euroa.

Mitä mieltä olit jutusta?