Energy Business MBA uudistuu

Uutisen oletuskuva
Energia-alan johtajille suunnattu Energy Business MBA uudistuu tänä vuonna. Se on yksi Vaasan yliopiston Executive MBA-ohjelman neljästä suuntautumisvaihtoehdosta.
Energy Business MBA on kuulunut yliopiston tarjontaan vuodesta 2012.

– Uutta on se, että molemmat Energy Business MBAn moduulit sisältävät nyt uutta näkökulmaa. Operatiivisista kysymyksistä siirrytään enemmän strategiseen ajatteluun ja nykypäivästä siirrytään kohti tulevaisuutta ja sitä, millaisissa energia-alan yrityksissä tulevaisuudessa toimitaan, kertoo moduulien akateeminen asiantuntija, apulaisprofessori Rodrigo Rabetino.

Rabetinon mukaan ajattelun muutos on tärkeää etenkin silloin, kun etsitään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka turvaavat organisaatioiden tulevaisuuden.

– Tämä tukee systeemistä ajattelua ja isomman kuvan ymmärtämistä, varsinkin nyt tässä ajassa, kun teknologia ja digitalisaatio mahdollistavat jatkuvan virran uusia bisnesmalliehdotuksia.

Rabetinon mukaan näkökulman lisäksi muuttuvat myös moduulien sisällöt.

– Kurssisisältöjen muutostarpeita kartoitettiin yhdessä osallistujien kanssa. Energiasektori on suuressa murroksessa, joten sisältöä halutaan pitää jatkuvasti ajan tasalla ja tarjota uusinta tietoa esimerkiksi digitalisaation mahdollisuuksista energia-alalla, kertoo Energy Business MBA:sta vastaava koulutuspäällikkö Pia-Liisa Äijö.

– Digitalisaatioon liittyy muun muassa erilaisia teknologioita, kuten mahdollisuudet lohkoketjun hyödyntämisestä, big data, smart grid ja cyberturvallisuus. Moduulissa pohditaan digitalisaation mahdollisuuksia ja hyödyntämistä niin palveluliiketoiminnan kuin ydinliiketoiminnan kehittämisessä, Äijö kertoo.

Digitalisation in Energy Business -moduuli järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2020. Moduuli nimeltä Energy Policy and Renewable Energy Management alkaa 4. huhtikuuta.

– Koulutuksessa käsitellään energialainsäädäntöä ja energiaan liittyviä ilmastotavoitteita, joita juuri uusitaan EU:ssa (2020–2030–2050), ja niiden vaikutusta energialiiketoimintaan. Olemme saaneet kouluttajaksi muun muassa professori Kim Taluksen Yhdysvalloista, joka on energialainsäädännön huippuasiantuntijoita maailmassa, hehkuttaa Äijö.

– Moduuli on tiivistetty viiteen tiukkaan lähipäivään, joten kaikki turhat rönsyt on karsittu pois ja jäljelle on jäänyt alan liiketoimintaan keskeisimmin vaikuttavat sisällöt, sillä harvan yrityksen henkilöstö pystyy käymään läpi monia EU-julkaisuja. Jokainen yritys, joka toimii tai tuottaa ratkaisuja energiasektorille, saa tästä moduulista mukaansa todella tärkeää ja uusinta tietoa - tietoa, joka tulee vaikuttamaan energiasektorilla tavalla tai toisella."

Moduulissa esitellään myös uusimpia tutkimuksia sekä erilaisia uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä mielenkiintoisia projekteja ja ratkaisuja, joita juuri nyt on kehitteillä tai menossa niin Suomessa kuin maailmalla.

Energy Business MBA on luonteva vaihtoehto Vaasan yliopistolle

Vaasan alueen energiakeskittymän keskellä on ollut luontevaa, että yhdeksi MBA-ohjelman erikoistumisvaihtoehdoksi on valikoitunut energia-alan johtajille suunnattu Energy Business MBA. Vaasan yliopisto on kasvanut rinta rinnan energia-alan yritysten kanssa ja jatkuva yhteistyö on ollut tiivistä, joten ymmärrys energia-alan liiketoiminnasta on syvällinen.

Energy Business MBA on kuulunut yliopiston tarjontaan vuodesta 2012. Ohjelman ensimmäinen kierros järjestettiin yhteistyössä skotlantilaisen Robert Gordon University Aberdeen Business Schoolin kanssa. Vuodesta 2014 Energy Business MBA on järjestetty omin voimin. Ohjelmasta on tähän mennessä valmistunut yhteensä noin 25 osallistujaa.

Vaasan yliopiston Energy Business MBA on kansainvälisesti harvinaislaatuinen ohjelma. Euroopasta löytyy kuusi energia-alalle suuntautunutta MBA-ohjelmaa, joista neljä keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin. Vaasassa energia-ala ymmärretään laajasti ja sillä tarkoitetaan ohjelmassa paitsi energia-yhtiöitä, myös kaikkia energian tuotannon, jakelun ja käytön arvojärjestelmiin liittyviä yrityksiä, jotka siis tuottavat ratkaisuja, laitteita tai palveluita energiatoimialaan liittyen.

Vaasan yliopiston Executive MBA:n muut suuntautumisvaíhtoehdot ovat HR MBA, Myynti MBA ja Entrepreneurial MBA. Lisätietoja ohjelmasta saat osoitteesta www.levoninstituutti.fi

Mitä mieltä olit jutusta?