Eettiset ongelmat tunnistetaan kunnissa - kehityshalukkuutta löytyy

Uutisen oletuskuva
Etiikkabarometri on uudenlainen kyselytutkimus, joka kartoittaa julkisen hallinnon eettisyyden nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvityksen kohteeksi valittiin 60 suurinta kuntaa, ja vastaukset saatiin 31 kunnanjohtajalta.

Kunnanjohtajat kokevat olevansa vastuussa toiminnastaan ensisijaisesti kuntalaisille. Kuntien keskeisinä arvoina he pitävät avoimuutta, asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja luottamusta. Tehokkuutta ja eettisyyttä kunnanjohtajat pitävät toisiaan täydentävinä – eivät vastakkaisina ominaisuuksina.

Vastanneista yli puolet on kohdannut työssään eettisiä ongelmia. Yksittäisinä ongelmina nousivat esiin tehottoman työskentelyn peittely, asiakaspalvelun puutteet ja työyhteisön häirintään liittyvät kysymykset. Koulutuksen ja neuvonnan lisääminen, keskustelut ja esimiesvalmiuksien päivittäminen ovat vastaajien mielestä parhaita toimintamalleja eettisten ongelmien ratkaisemiseksi.

– Näyttää siltä, että hyvät eettiset periaatteet ovat ikään kuin virkamieskunnan selkäytimessä. Poliittinen valvonta ja avoimuus tukevat eettistä käyttäytymistä. On myös huomattava, että perustuslaki, kuntalaki, virkamieslainsäädäntö ja hallintolaki antavat perustan eettiselle käyttäytymiselle, professori Ari Salminen kertoo.

Kuntarakenneuudistuksen ja kuntien taloudellisen myllerryksen yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, että eettisiä ohjeistuksia on riittävästi ja hyvät käytännöt pääsevät toteutumaan. Uudistukset onnistuvat parhaiten, kun luottamus säilyy kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä.

Etiikkabarometri toteutettiin Vaasan yliopiston julkisjohtamisen yksikössä yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Etiikkabarometri on osa hallinnon ja johtamisen etiikan tutkimusohjelmaa Vaasan yliopistossa.

Koko tutkimus luettavissa alla olevasta linkistä:
Etiikkabarometri kuntien eettisestä tilasta ja kehittämistarpeista - Kunnanjohtajien näkemyksiä

Mitä mieltä olit jutusta?