Dekaani Vesa Suutari kutsuttu EFMD:n kansainväliseksi laatuarvioijaksi

Uutisen oletuskuva
Kauppatieteellisen alan laatuakkreditointeja toteuttava European Foundation for Management Development (EFMD) on kutsunut professori Vesa Suutarin asiantuntijaksi koulutusohjelmien arvioijaryhmiin. Suutari on jo aiemmin toiminut alueellisena asiantuntijana, jonka roolina on varmistaa, että arviointiryhmä ottaa riittävästi huomioon Pohjoismaiset erityispiirteet. Maailmanlaajuisesti toimivalla EFMD:llä on 750 organisaatiojäsentä 81 maassa.

– Laatuarvioijan rooli on merkittävä tunnustus kauppatieteissä tehdylle laatutyölle, joka johti kansainvälisen liiketoiminnan koulutusohjelman EPAS-akkreditoinnin läpäisemiseen vuonna 2010. Seuraavana tavoitteena on kaikkien alan kansainvälisten ohjelmien arviointi. Toiminta arviointiryhmän jäsenenä antaa loistavan mahdollisuuden oppia lisää kansainvälisten kauppakorkeakoulujen toiminnasta ja kehittämisestä, Suutari kertoo.

EPAS- arvioinneissa arvioidaan koulutusohjelmien laatua painottaen erityisesti koulutuksen laatua, toiminnan kansainvälisyyttä sekä sen liike-elämän yhteyksiä.

EFMD kokoaa arviointeja varten kansainvälisiä arviointiryhmiä, joissa on mukana sekä akateemisia laatuasiantuntijoita että liike-elämän edustajia. Kukin arviointiryhmä raportoi Brysselissä kokoontuvalle johtoryhmälle, joka päättää laatuleiman mahdollisesta myöntämisestä ohjelmalle.

Kauppatieteellisen alan akkreditoinnit

Mitä mieltä olit jutusta?