Alueiden energiamurros kehittyy vastuullisesti – Pohjanmaa pilottikohteena uudessa EU-hankkeessa

Merenkurkku
Miltä näyttää Euroopan eri alueiden energiatulevaisuus, ja kuka siihen voi vaikuttaa? Energiamurrokseen ja uusiutuvan energiaan siirtymiseen liittyvä visiointi ei ole vain valtion ja teollisuuden asia, vaan tärkeää on ottaa kaikki näkökulmat huomioon. Apua tähän tarjoaa uusi EU-rahoitteinen RIPEET-hanke, joka kehittää ja testaa menetelmiä yhteiskehittämiseen sekä eri toimijoiden osallistamiseen energiamurroksen visioinnissa ja tutkimuksessa. Samalla hanke edistää vastuullista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Pohjanmaa on yksi hankkeen kolmesta pilottialueesta Espanjan Extremaduran ja Skotlannin Ylämaan ja saarien (Highlands and Islands) lisäksi. EU:n Horisontti2020-ohjelmasta rahoitusta saaneeseen hankkeeseen osallistuu kaikkiaan 11 organisaatiota seitsemästä maasta. Suomea ja Pohjanmaata hankkeessa edustavat Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto ja Merinova.

– Pohjanmaalle ja kahdelle muulle alueelle luodaan ”transition labit” eli yhteiskehittämisympäristöt, joissa testataan erilaisia yhteiskehittämisen menetelmiä ja työkaluja energiamurroksen edistämiseksi, kertoo hankkeesta Vaasan yliopistossa vastaava tutkijatohtori Mona Enell-Nilsson.  

Pohjanmaan alueen eri toimijat kartoittavat alueen tarpeet yhteiskehittämisympäristöä hyödyntäen sekä laativat vision, priorisoinnit ja konkreettiset toimenpiteet energiamurrokseen liittyen. Mukana tulee olemaan niin julkisia organisaatioita, yrityksiä, yliopistoja ja korkeakouluja, järjestöjä kuin kansalaisiakin. Hankkeessa tullaan rahoittamaan myös pienempiä konkreettisia kokeiluja, jotka vastaavat alueiden tunnistettuihin tarpeisiin.

Verkosto lisää vaikuttavuutta

RIPEET-hankkeen painopisteenä on nostaa esiin innovaatioita, tutkimusta ja toimenpiteitä, joita tarvitaan uusiutuvaan energiaan siirtymiseksi Pohjanmaalla.

– Tämä on nyt erityisen ajankohtaista, etenkin kun otetaan huomioon EU:n vihreän kehityksen ohjelma, jossa alueet ovat mukana ja työskentelevät ilmastoneutraalin Euroopan puolesta. RIPEET-projekti liittyy myös Pohjanmaan uuteen maakuntastrategiaan, jossa kestävä kehitys on yksi lähtökohdista, sanoo Pohjanmaan maakuntajohtaja Kaj Suomela.

Hankkeen vaikuttavuutta kasvattaa, että kolmen pilottialueen lisäksi kuuden muun Euroopan alueen ekosysteemeillä on mahdollisuus liittyä RIPEET-yhteisöön. Tässä apuna on ERRIN, joka on yli 115 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen eurooppalaisen alueen yhteistyöverkosto.

RIPEET-hanketta johtaa Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) eli itävaltalainen sosiaalisten innovaatioiden keskus. Hankkeen kokonaisrahoitus on noin kaksi miljoonaa euroa, josta noin 350 000 euroa on suunnattu hankkeen kumppaneille Pohjanmaalla.

– Vaasan yliopistosta hankkeessa ovat mukana minun lisäkseni markkinoinnin professori Arto Rajala ja tuotantotalouden ja InnoLabin tutkijatohtori Khuram Shahzad. Vaasan yliopistossa on runsaasti osallistamismenetelmien osaamista. Tämä hanke on luonnollinen jatke myös aiemmalle BothniaTM -hankkeellemme,sanoo Enell-Nilsson.

Lisätiedot

Mona Enell-Nilsson, Vaasan yliopisto moen (@) uwasa.fi, puh. 029 449 8400
Johanna Dahl, Pohjanmaan liitto johanna.dahl (@) obotnia.fi, puh. 044 312 6743
Tauno Kekäle, Merinova tauno.kekale (@) merinova.fi, puh. 040 076 1619 

RIPEET – Responsible research and Innovation Policy Experimentations for Energy Transition

  • Aikataulu: 1.2.2021–31.1.2024
  • Rahoittaja: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma
  • Ulkoinen rahoitus: 1 999 831 euroa
  • Hankekumppanit: Zentrum für Soziale Innovation GMBH,  Vaasan yliopisto, Pohjanmaan liitto, Merinova,  Leiden University, ERRIN, Community Energy Scotland (CES), The Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura, The Extremadura Energy Agency (AGENEX), Highlands and Islands Enterprise (HIE), Knowledge and Innovation (K&I) – School of sociology and interdisciplinary research

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1 | avustussopimus Nro 101006295)

Image
Mitä mieltä olit jutusta?