Image
tehdas, nurmikkoa edessä
21.06.2022

Vihreä siirtymä haastaa yliopistot jalostamaan uusia ratkaisuja

Vieraskynä:
Anne Berner, hallitusammattilainen, Vaasan yliopiston varainhankintakomitean puheenjohtaja
Tomas Kåberger, professori, Chalmersin teknillinen korkeakoulu, Vaasan yliopiston Scientific Boardin jäsen
Jari Kuusisto, rehtori, Vaasan yliopisto

Suomen kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite kohottaa entisestään rimaa osaamiselle ja koulutukselle. Tähän haasteeseen vastaaminen tarkoittaa yliopistoille jatkuvaa tarvetta kehittää opetusta, tutkimusosaamista ja liike-elämän kanssa tehtävää yhteistyötä. Vaasan yliopisto on tarttunut haasteeseen jo kauan sitten muun muassa ympäristövaikutuksiin liittyvien hankkeiden ja opetuskokonaisuuksien kehittämisen kautta. Vastuu ympäristöstä on keskeinen teema myös yliopiston strategiassa.

Vaasan yliopisto sijaitsee Pohjois-Euroopan suurimmassa energia-ja ympäristöalan keskittymässä. Yksi sen tärkeimmistä tehtävistä on vaikuttaa energiasektorin uudistamiseen ja ilmastonmuutosten torjumiseen. Tiivis yhteistyö yritysmaailman – kuten alueella toimivien globaalien yritysten ABB:n, Hitachin, Danfossin ja Wärtsilän - kanssa on osoittautunut tuottoisaksi erityisesti ympäristöinnovaatioiden kohdalla.  Yliopiston tutkimus- ja kehitystoimintaan kuuluu oleellisesti ratkaisujen kaupallistaminen ja niiden potentiaali hiilijalanjäljen pienentämisessä eli hiilikädenjäljen suurentamisessa.

Esimerkkejä ilmastoriman kohottamisesta löytyy myös useista EU-rahoitteisista hankkeista. Yksi niistä on CHEK-hanke, jolla edistetään vähähiilistä merenkulkua yhdistämällä useita energiatekniikoita ja innovatiivista laivasuunnittelua. Tavoiteena on vähentää merenkulun päästöjä tuomalla laivoihin vähähiilisiä energiamuotoja kuten vetyä tai tuulivoimaa sekä erilaisia teknologioita kutensähköakkuja. Tarkoituksena on myös kehittää tapaa, jolla laivoja suunnitellaan ja ohjataan. Toinen ajankohtainen esimerkki liittyy energiajärjestelmien kyberturvallisuuteen, jonka parantamista yliopisto tutkii kahdessakin EU-rahoitteisessa hankkeessa. Sähkö on yhteiskunnan kannalta kriittinen tuote, jonka saanti on turvattava kaikissa tilanteissa. Tämä näkökulma on noussut vahvasti esiin etenkin Ukrainan sodan aiheuttaman kansainvälisen energiakriisin takia.

Yliopisto haluaa olla suunnannäyttäjä myös omassa toiminnassaan. Koko yliopiston kampusalueen meneillään olevaa kehittämistä ohjaa kestävän kehityksen periaatteet. Kampusuudistuksen yhteydessä kilpailutetaan innovaatiokumppani, joka tuottaa paikallisesti hiilineutraalia sähköä ja lämpöä 10 vuoden ajan. Tavoitteena on saavuttaa yliopiston hiilineutraaliustavoitteet, saada ajankohtaista kokemustietoa tutkimuksiin sekä minimoida hankkeen elinkaarikustannuksia.

Työelämään siirtyvät opiskelijat, yhteistyöhankkeet yritysten kanssa ja kestävään kehitykseen liittyvät tutkimukset ovat tärkeässä roolissa kun suomalainen yhteiskunta toteuttaa vihreää siirtymää. Vaasan yliopisto haluaa olla eturivissä vauhdittamassa kestävää kehitystä tieteen keinoin.

Image
Mitä mieltä olit jutusta?