The Foundation for Economic Education awarded grants to researchers from the University of Vaasa

Uutisen oletuskuva
The Foundation for Economic Education has awarded grants to at least 20 researchers from the University of Vaasa. The sum in total was 129 500 euros.
Marraskuun 7. päivänä vuonna 1919 perustettu Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja.

Grants were awarded to following researchers and studies:

KTM Jenna Andersson: Organisaatioiden tietoturva ja modernisoitunut työ digitalisoituvassa yhteiskunnassa, 12 000 euros.

TkT Leena Bäck: Innovaatiosillan rakentaminen, hyödyntäminen ja ylläpito, 10 000 euros.

KTT Hanna Leipämaa-Leskinen (University of Vaasa) ja Elina Närvänen (Tampere University): Kuluttajat ja tuottajat uusien palveluinnovaatioiden kehittäjinä lähiruoan konteksteissa, 12 000 euros.

Master of Business Administration Sharareh Mansouri Jajaee: A Cross-cultural Study of Relationship between Cultural Values and Advertising Appeals-Application of GLOBE Framework, 20 000 euros.

D. Sc. Econ and Business Administration Joseph Awali Sebuwufu: A framework for a successful implementation of dynamic capabilities in SMEs: A focus on Finnish SMEs, 10 000 euros.

KTT Linda Turunen: Tulkintoja luksuksesta - Brändin ylellisyys kuluttajan kokemana, 12 000 euros.

Other researchers who got funding from the Foundation for Economic Education were M.Sc. Man Yang, KTM Jari-Mikko Meriläinen, PhD Yi Wang, KTM Paula Makkonen, KTM Lotta Alhonnoro, PhD Agnieszka Chwialkowska, D.Sc. Denis Davydov, KTM, FM Karl Mathias Hasselblatt, KTT Minna-Maarit Jaskari, KTT Maria Järlström, FT Jenni Kantola, KTM Susanna Kultalahti, KTM Jari-Mikko Meriläinen and KTT Liisa Mäkelä.

The University of Vaasa got 5000 euros for Vaasa Game Days event.

(Article was updated 4th Dec)

Did you like the article?