Yrityksen verkostokyvykkyys keskeistä asiakastyössä

Uutisen oletuskuva
Verkostokyvykkyydellä viitataan yrityksen kykyyn rakentaa, hoitaa ja hyödyntää suhteita. Tutkimuksen mukaan verkostokyvyykkyys on kietoutunut osaksi yrityksen monimutkaista kyvykkyyksien ja osaamisten kimppua. Käytännössä on hyvin vaikea erotella, mikä rooli verkostokyvykkyyllä yrityksissä on.
(kuva/picture: flickrcc)

– Sen sijaan, että olettaisimme yritysten aina omaavan verkostokyvykkyyttä, tarkastelimme tutkimuksessamme löytyykö yritysten johtoryhmien ajattelusta viitteitä kyvykkyydestä aidosti rakentaa, hoitaa ja hyödyntää yrityksen suhdeverkkoa, selittävät professori Jukka Vesalainen ja KTT, projektijohtaja Henri Hakala tutkimuksen lähtökohtia.

Tutkimuksartikkelissa esitellään myös uusi ajatus strategisten kyvykkyyksien arkkitehtuurista. Verkostokyvykkyyden roolia ja merkitystä tarkastellaan osana tätä muiden kyvykkyyksien kimppua.

Tutkimuksessa käytiin teollisten yritysten johtoryhmien kanssa läpi monipolvinen, mutta järjestelmällinen prosessi, jossa johtoryhmät tunnistivat yrityksensä aitoja kyvykkyyksiä.  Lopputuloksena voitiin kullekin yritykselle rakentaa verifioitu kyvykkyysarkkitehtuuri, joka koostuu yritykselle aidosti kilpailuetua tuottavista asioista.

Tulosten perusteella verkostokyvykkyys on keskeistä asiakastyön onnistumiselle, mutta toimii myös tärkeänä resurssina muiden kyvykkyyksien rakentamisessa.

– Tärkeää on huomata, että verkostokyvykkyys sinänsä harvoin on ainoa yrityksen menestystekijä, vaan sen vaikutusmekanismit ovat vahvasti sidoksissa yrityksen muihin kyvykkyyksiin, Vesalainen ja Hakala jatkavat.

Tutkimusartikkeli julkaistiin Industrial Marketing Management -aikakauskirjassa, joka on yksi korkeimmalle arvostetuista teollisen markkinoinnin ja johtamisen alan lehdistä.

Jukka Vesalainen ja Henri Hakala (2014). Strategic capability architecture: The role of network capability. Industrial Marketing Management 43, 938–950.

Mitä mieltä olit jutusta?