Yliopistosta valmistuu tyytyväisiä diplomi-insinöörejä

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä opintoihinsa. Tämä selviää vuoden 2015 Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttamasta palautekyselystä vastavalmistuneille.

Vaasan yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit antavat kiitosta laadukkaalle opetukselle ja ajantasaisille opetuksen sisällöille. Valtakunnallisesti verrattuna Vaasan yliopiston diplomi-insinöörit ovat keskimääräistä tyytyväisempiä muun muassa opetusmenetelmiin, opetushenkilöstöön, opiskelijoiden ja opettajien toimivaan kommunikointiin, tiloihin ja varusteluihin, opintojen ohjaukseen ja opintoneuvontaan sekä oman osaamisen kehittymiseen koulutuksen myötä. Yli 80 prosenttia Vaasan yliopiston diplomi-insinööreistä piti opiskelua mielekkäänä ja valitsisi nykyisen koulutusohjelmansa uudelleen sen sijaan, että vaihtaisi alaa tai toiseen ohjelmaan.

– Tuloksissa näkyvät pienen yksikön edut, jolloin opiskelijat ja opettajat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa, sanoo tekniikan kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava Janne Koljonen.

Valmistumishetkellä Vaasan yliopiston diplomi-insinööreistä oli työsuhteessa 63 prosenttia, mikä on hieman keskimääräistä enemmän. Useimmat heistä työskentelevät joko asiantuntijoina tai keskijohdossa. Työpaikan sijainti on lähes 80 prosentilla Vaasan yliopistosta valmistuneella diplomi-insinöörillä opiskelupaikkakunnan työssäkäyntialueella.

– Valmistuneiden sijoittuminen heijastelee alueen erityislaatuisuutta eli Vaasan seudun energiakeskittymää sekä DI-koulutuksen ja alueen tarpeiden vahvaa kohtaamista ja pitkään jatkunutta yhteistyötä niin tutkimuksen kuin esimerkiksi opinnäytetöiden saralla, kertoo Koljonen.

– Monet opiskelijamme käyvät opiskelun ohessa töissä, mikä onkin kyselyn mukaan ensisijainen syy opintojen viivästymiseen. Toisaalta tämä mahdollistaa sen, että vastavalmistuneilla on jo merkittävä määrä alan työkokemusta, toteaa diplomi-insinööriohjelman koulutusohjelmavastaava Kimmo Kauhaniemi.

Kyselyyn vastasi 72 % Vaasan yliopistosta valmistuneista diplomi-insinööreistä.

Lisätietoja:
TEKin kysely
DI-ohjelman koulutusohjelmavastaava Kimmo Kauhaniemi, p. 029 449 8287
Kandidaattiohjelman koulutusohjelmavastaava Janne Koljonen, p. 029 449 8290

Mitä mieltä olit jutusta?