Yliopistosta valmistunut 10 000 maisteria ja 300 tohtoria

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistosta valmistuu 10 000. maisteri. Pirjo Pitkäkangas saa 27. helmikuuta hallintotieteiden maisterin tutkinnon.

Hänen pääaineensa on sosiaali- ja terveyshallintotiede. Pitkäkangas tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan osaamisen johtamista lähiesimiestyössä vanhuspalvelulain näkökulmasta.

Viime vuoden joulukuussa Vaasan yliopisto myönsi 300. tohtorin tutkinnon kauppatieteiden tohtori Ismail Gölgecille. Gölgeci tarkasteli kansainvälisen markkinoinnin alan väitöskirjassaan markkinointi- ja toimitusketjukyvykkyyden sekä kohdemaiden instituutioiden vaikutusta kehittyvien markkinoiden yritysten kansainväliseen menestymiseen.

Vaasan yliopisto aloitti toimintansa vuonna 1968, ja ensimmäinen tohtori valmistui vuonna 1975. Rehtori Suvi Ronkainen on hyvillään tuloksekkaasta koulutuksesta ja tutkimuksesta.

– Vaasan yliopisto on liki 50 vuoden aikana kansainvälistynyt huimin loikkauksin ja laajentunut kauppakorkeakoulusta monialaiseksi, yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi yliopistoksi. Tulevaisuudessa teemme entistäkin enemmän työtä sen eteen, että opetuksemme ja tutkimuksemme on huippulaadukasta ja kansainvälisesti merkittävää, hän lupaa.

Vaasan yliopistossa opiskelee yli 5300 opiskelijaa, joista kansainvälisiä opiskelijoita on noin 400. Kolmesta tiedekunnasta valmistui viime vuonna 457 alemman eli kandidaatin tutkinnon ja 453 ylemmän eli maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanutta opiskelijaa.

Mitä mieltä olit jutusta?