Yliopistossa tutkitaan koulukiusaamista

Uutisen oletuskuva
Yliopistossa selvitetään kiusaamisen muotoja peruskoulussa, kiusaamisen vaikutuksia uhrien myöhemmässä elämässä ja kiusaamiseen puuttumista. Lisäksi kysytään kiusaamisen uhrien näkemyksiä siitä, millä tavoin kiusaamista voitaisiin ennaltaehkäistä.

Aineistoa kerätään parhaillaan kiusaamista kokeneilta osoitteissa https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/1919/lomake.html (suomeksi) ja https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/19...nnakkaislomake (ruotsiksi). Aikaa vastata on 15.4. saakka. Kysely toteutetaan julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineiden yhteistyönä.

Vastauksia tullaan vertaamaan muun muassa oikeuskäytäntöön siitä, mitä on pidetty esimerkiksi tuomioistuimissa riittävänä opetushenkilökunnan/opetuksen järjestäjän puuttumisena koulukiusaamiseen.

Hankejohtaja, HTT Niina Mäntylän mukaan tutkimuksessa selvitetään myös asettaako lainsäädäntö riittävät velvoitteet ja keinot koulukiusaamiseen puuttumiselle kun otetaan huomioon koulukiusaamisen vakavuus ja sen pitkäkestoiset seuraukset. Entä miten oppilaitosjohtamisen keinoin näitä velvoitteita voidaan ottaa haltuun ja lisätä hyvinvointia kouluissa?

Hankkeen tutkimustuloksia on odotettavissa vuoden 2012 lopussa.

Tutkimus on osa kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaa hanketta Lasten oikeudet ja yhdenvertaisuus perusopetuksessa, jossa tutkitaan mm. turvallista opiskeluympäristöä ja koulukiusaamista.

Mitä mieltä olit jutusta?