Yliopistoraati: opiskelukulttuurin omaksuminen tärkeää

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston ensimmäinen yliopistoraati kokoontui keskustelemaan sujuvasta opintojen etenemisestä. Osallistujat keskustelivat pienryhmissä ja tekivät sen pohjalta toimintaehdotuksia. Ne esiteltiin yliopiston päättäjille, jotka antoivat vastineensa julkilausumaan.

Yliopistoraati piti tärkeänä, että opiskelijat omaksuvat yliopiston opiskelukulttuurin alusta lähtien. Tässä auttaisi akateemisen opiskelun opas, joka tekisi näkyväksi eron esim. lukio-opiskeluun.

– Luentojen määrä ei kerro kaikkea kurssin työmäärästä. Uusille opiskelijoille tulisi tehdä selväksi, kuinka paljon työtä tietyn kurssin suorittaminen vaatii, toteaa raadin jäsen, yliopistonlehtori Tommi Lehtonen.

Opiskelijat tarvitsevat tukiopetusta sellaisilla kursseilla, jotka ovat monille kompastuskiviä. Tukiopetuksessa voisi hyödyntää toisia opiskelijoita mentoreina. Lisäksi kielten kursseja järjestetään opiskelijoiden mielestä liian harvoin, sillä kaikki eivät voi suorittaa kursseja haluamaansa aikaan.

– Yliopiston Kielipalvelut-yksikkö selvittää yhteistyömahdollisuuksia mm. Avoimen yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Kesäylipiston kanssa. Mietimme myös, voisiko käyttää yhteisiä opettajia yli organisaatiorajojen, kertoo henkilöstöjohtaja Auli Kinnunen.

Kehitetään uusia tenttimuotoja

Opetuksen aikatauluttamisen raati aloittaisi aikaisemmin, jotta kurssiaikataulut olisivat valmiit kesäkuussa ja koko lukuvuosi saataisiin tehokkaammin käyttöön.

– Haasteena on opetuksen nykyistä tasaisempi jakaminen koko lukuvuodelle. Etsimme uusia vaihtoehtoja mm. kesäajan opiskelumahdollisuuksien lisäämiseen, kertoo opintoasioiden johtaja Anja Britschgi.

Jotta kaikki uudet opiskelijat tuntisivat olevansa yhtä tervetulleita yliopistoon, opiskelijoiden kulttuuriset ja yksilölliset erot on otettava huomioon vielä paremmin. Siksi tutoreiden vastuuta opintojen orientaatiovaiheessa tulee korostaa ja ylioppilaskunnan ja yliopiston vuoropuhelua lisätä.

– Yhteisöllisyyden lisäämiseksi teemme jatkossa enemmän yhteistyötä yliopiston henkilöstöpalvelun ja VYY:n kesken sekä sovimme työnjaosta, lupaa Kinnunen.

Esille tuli myös tenttikirjojen riittämättömyys. Raati parantaisi tentaattorin ja Tritonian välistä yhteistyötä, jotta kirjastossa tiedettäisiin, kuinka moni osallistuu kurssille.

– Tärkeintä olisi kuitenkin uudistaa tenttimiskäytäntöjä ja ottaa käyttöön ulkoluvun lisäksi muitakin tenttimuotoja. Nykyistä enemmän voisi käyttää myös kurssikirjoiksi soveltuvia e-kirjoja, jotka useimmiten ovat saatavissa luettaviksi yliopiston IP-osoitteella yötä päivää ja myös etäyhteydellä, ehdottaa kirjastonjohtaja Vuokko Palonen.

Yliopistoraadissa kehitetään yliopistoa yhdessä

Yliopistoraati on osallistavaan suunnitteluun perustuva kansalaisraadin sovellutus, jossa yliopisto kootaan pienoiskoossa keskustelemaan yhteisistä kysymyksistä. Saman pöydän ääreen kokoontui 14 ihmisen ryhmä, joka koostui sekä opiskelijoista että henkilökunnasta.

On yleistä, että tärkeistä asioista keskustellaan joko opiskelijoiden tai henkilöstön kanssa, mutta ei yhdessä. Yliopistoraati kuitenkin kokosi yhteen organisaation eri ryhmät. Raadin avulla haluttiin saada myös opiskelijat aiempaa enemmän osallistumaan yliopiston toimintaan.

Mitä mieltä olit jutusta?