Yliopiston viime vuosi menestyksekäs – Koulutuksen laatutyö jatkui ja kampusuudistus käynnistyi

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston toiminta oli menestyksekästä vuonna 2019. Laadukkaita tutkimusjulkaisuja tuotettiin aikaisempaa enemmän. Hakijamäärät kasvoivat huomattavasti ja opintojen eteneminen jatkui hyvänä. Yliopiston varsinaisen toiminnan tulos oli 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden aikana yliopisto aloitti laajan kampuksen uudistamisen ja jatkoi koulutusten uudistamista ja laadun kehittämistä.
Vaasan yliopiston kampus

Tieteellisessä julkaisutoiminnassa menestyttiin vuonna 2019 hyvin. Korkeimmalle tasolle arvostettujen julkaisujen (JUFO 2 ja 3) yhteenlaskettu määrä kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta. Ulkoista tutkimusrahoitusta haettiin aktiivisesti ja saatiin aiempaa enemmän. Kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkimista painotetaan myös tulevina vuosina.

Tutkimustoimintaa kehitettiin laaja-alaisesti akateemisissa yksiköissä sekä ilmiölähtöisissä ja monitieteisissä tutkimusalustoissa (VEBIC, Digital Economy ja InnoLab). Selvimmin tämä ilmeni siinä, että vuoden aikana rekrytoitiin merkittävä määrä uusia tutkijoita. Uudet rekrytoinnit sekä kasvanut ulkopuolinen rahoitus ovat monipuolistaneet tutkimusta muun muassa energianvarastoinnin, data-analyysin ja innovaatioiden tutkimuksen aloilla.

Tieteellistä vaikuttavuutta rakennettiin aktiivisen tutkimus- ja julkaisutoiminnan lisäksi järjestämällä useita kansainvälisiä konferensseja. Vuoden aikana järjestettiin muun muassa 39. kansainvälinen VAKKI-symposiumi, 15. Vaasa Conference on International Business, Nordic Academy of Management -konferenssi sekä Valtakunnalliset maantieteen päivät.

Tutkijarekrytointien lisäksi yliopisto investoi ostamalla Palosaaren kampuksen kiinteistöt Merikampus Oy:lle, joka on perustettu yhdessä Vaasan kaupungin kanssa. Kiinteistöinvestoinnin myötä yliopisto käynnisti merkittävän kampuksen uudistamistyön, jonka tavoitteena on luoda houkutteleva, ajanmukainen ja hiilineutraali kampus. Yliopisto työsti uutta strategiaa syksyn aikana koko yliopistoyhteisön voimin.

Koulutuksen vetovoima parani edelleen

Vaasan yliopistossa hyväksyttiin vuoden 2019 aikana 563 ylempää korkeakoulututkintoa, 468 alempaa korkeakoulututkintoa ja 23 tohtorintutkintoa. Tutkintojen määrässä tavoitteet ylitettiin lukuun ottamatta alempia korkeakoulututkintoja. Kolmen vuoden keskiarvoa tarkasteltaessa tavoite ylittyi myös alempien korkeakoulutukintojen osalta. Perustutkinto-opiskelijoiden määrä täysipäiväisiksi muutettuna oli 4731 opiskelijaa. Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita oli 242.

− Vaasan yliopisto säilytti vetovoimaisuutensa, sillä hakijamäärät kasvoivat kandidaattiohjelmissa 26 prosenttia ja kansainvälisissä maisteriohjelmissa 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tohtoriopintoihin oli ennätysmäärä hakijoita, sanoo rehtori Jari Kuusisto.

Kandidaattiohjelmiin tuli 5 792 hakemusta korkeakoulujen yhteishaussa. Suosituin hakukohde oli edellisten vuosien tapaan kauppatieteiden kandidaattiohjelma, jossa 270 opiskelupaikkaa tavoitteli yhteensä 3739 hakijaa. Suhteellisesti eniten kasvua oli tekniikan alalla, jossa hakijoiden määrä lähes kolminkertaistui, ja hakijoita oli yhteensä 539. Kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli yhteensä 836 hakemusta.

Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisessä on edetty strategian mukaisesti ja osoituksena siitä saavutettiin laatuleimat tekniikan alan ohjelmille. Myös kauppatieteissä on meneillään laatutyön akkreditointiprosessi, jonka arvioidaan valmistuvan vuonna 2023. Vuoden aikana käynnistettiin myös koulutusohjelmien uudistaminen, joka lisää monialaisia, joustavasti opiskeltavia moduuleja opintoihin.

Valtionrahoitus ja ulkopuolinen rahoitus kasvoivat

Valtionrahoitus ja myös ulkopuolinen rahoitus kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Vaasan yliopiston valtionrahoitus oli 30,9 miljoonaa euroa ja ulkoisen rahoituksen määrä 10,4 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tämän lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi arvonlisäverokompensaatiota noin 2,0 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus kasvoi 1,2 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 verrattuna johtuen erityisesti jatkuvan oppimisen toimenpiteiden rahoituksesta.

Yliopiston varsinaisen toiminnan tulos oli 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos oli 6,6 miljoonaa euroa, joka on 8,8, miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Ero selittyy pääosin sijoitustoiminnan realisoitumattomilla käyvän arvon muutoksilla. Vuoden viimeisen päivän pörssikurssit vaikuttavat voimakkaasti yliopistojen tuloksiin.

− Yliopisto menestyi erinomaisesti sijoitustoiminnassa vuonna 2019. Tuotto oli peräti 15,5 prosenttia. Vuotuinen tuotto viimeisten kahdeksan vuoden aikana on ollut 6,8 prosenttia vuodessa eli enemmän kuin pitkällä aikavälillä tavoiteltu viiden prosentin tuotto, kommentoi talousjohtaja Harri Salmela.

Vaasan yliopiston sijoitusvarallisuuden hoitoa ohjaa yliopiston hallituksen vahvistama sijoituspolitiikka ja yliopisto on sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Lue lisää: Tilinpäätös ja toimintakertomus

Lisätietoja:

Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto
jari.kuusisto(at)uwasa.fi, p. 029 449 8291

Vaasan yliopiston talousjohtaja Harri Salmela
harri.salmela(at)uwasa.fi, p. 029 449 8590 (talouteen liittyvät kysymykset)

Mitä mieltä olit jutusta?