Yliopiston uusiutuvien polttoaineiden ja hajautetun tuotannon tutkimus esillä ...

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmä työskentelee ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja tulevaisuuden energiajärjestelmien monipuolistamiseksi. Nämä globaalisti merkittävät tutkimusaiheet olivat esillä kansainvälisessä CIMAC-polttomoottorikongressissa Helsingissä 6.–10. kesäkuuta.
Kuvassa (vas.) johtaja Ioannis Vlaskos (Desing & Simulation, Ricardo Deutschland GmbH) ja energiatekniikan jatko-opiskelija Katriina Sirviö.
Jatko-opiskelija Michaela Hissa esitelmöi kongressissa.
Vaasan yliopisto on mukana Suomen Teknologiateollisuuden polttomoottoritoimialaryhmässä. Uusi, rakenteilla oleva Vaasan yliopiston VEBIC-laboratorio oli vahvasti esillä Teknologiateollisuuden esittelypisteellä. Kuvassa jatko-opiskelija Teemu Ovaska.

Vaasan yliopiston tutkijoiden kongressissa esittämät tulokset osoittavat, että uusiutuvien polttoaineiden seokset eivät vaaranna hyvälaatuisen voiteluöljyn ominaisuuksia pitkäaikaiskäytössä. Lisäksi tulokset osoittavat, että hajautetussa energiantuotannossa erilaiset uusiutuvat polttoaineet ovat kilpailukykyisiä fossiilisen polttoaineen kanssa, kun otetaan huomioon yhä tiukentuvat päästörajoitukset.

Polttomoottorialan kansainvälinen CIMAC-kongressi keskittyy erityisesti laiva-, voimala- ja veturimoottorien tekniikkaan ja sovelluksiin. Edellisen kerran joka kolmas vuosi järjestettävä CIMAC-kongressi pidettiin Suomessa vuonna 1981.

Vaasan yliopiston energiatekniikan yksikön henkilöstö osallistui usealla tavalla kongressiin ja sen järjestelyihin. Jatko-opiskelijat Michaela Hissa ja Katriina Sirviö esitelmöivät kongressissa aiheista ”Performance and emissions of a common-rail non-road diesel engine driven with different renewable fuels” (Hissa) ja ”B20 fuel effects on engine lubricating oil properties” (Sirviö). Professori Seppo Niemi, yliopistonlehtori Jukka Kiijärvi ja kemisti Katriina Sirviö toimivat teknisissä istunnoissa apulaispuheenjohtajina. Laboratorio-insinööri Olav Nilsson sekä jatko-opiskelijat Michaela Hissa ja Teemu Ovaska olivat kongressin ja istuntojen teknisiä avustajia. Myös Wärtsilässä kesätyöntekijöinä työskentelevät energiatekniikan opiskelijat Anna-Stina Strang ja Antti Greggilä avustivat kongressissa.

Mitä mieltä olit jutusta?