Yliopiston uusi sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Helsingissä veti hakijoita

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistoon hakijoita oli 980 tiistaina 22.9. päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa. Vaasan yliopistoon oli mahdollista hakea sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan sekä kauppatieteellisen alan opintoihin.

Ensimmäistä kertaa haussa olleeseen sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan hakijoita oli 318. Ohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa aikaisemman korkeakoulututkinnon perusteella. Opetus toteutetaan pääosin Helsingissä. Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon, jonka pääaine on sosiaali- ja terveyshallintotiede.

– Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoja ei ole tarjolla pääkaupunkiseudulla, joten tarve maisteriohjelman toteuttamiseen on valtava, kertoo professori Pirkko Vartiainen sosiaali- ja terveyshallintotieteen yksiköstä.

– Maisteriohjelmamme vastaa niihin haasteisiin, joita nykypäivän organisaatioissa on sekä johtamisen, organisaatioiden uudistamisen että talouden osalta, siksi kiinnostus maisterihakuun on ollut näin kova.

Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollista, taloudellista ja johtajaosaamista sekä esimiesvalmiuksia ja kouluttaa osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveysalalle.

– Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnoissa korostetaan uutta ajattelua, uusia innovaatioita ja uusia toimintatapoja, joiden varassa tulevaisuuden johtajat ja asiantuntijat voivat kehittää omaa ja organisaatioidensa toimintaa, sanoo Vartiainen.

Kauppatieteelliselle alalle yli 660 hakijaa

Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelmaan hakijoita oli 134. Ohjelma keskittyy kasvavan organisaation strategiseen johtamiseen liiketoiminta- ja henkilöstönäkökulmasta. Lähiopetus järjestetään Seinäjoella. Maisteriohjelmaan valitaan 25 uutta opiskelijaa aikaisemman tutkinnon sekä valintakokeen perusteella. Ohjelmaan oli mahdollista hakea myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen yliopiston väylässä hakemuksia saapui 26.

Lisäksi tiedekuntaan valitaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon 20 uutta opiskelijaa ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden perusteella. Hakijoita kandidaatin tutkinnosta alkavaan koulutukseen oli 502. Aloituspaikoista vähintään 12 paikkaa varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Korkeakoulut julkistavat opiskelijavalinnan tulokset viimeistään 26.11., ja koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 9.12.

Mitä mieltä olit jutusta?