Yliopiston tutkimusryhmän paperi palkittiin kansainvälisessä konferenssissa

Uutisen oletuskuva
International Management Development Associationin (IMDA) 21. vuosikonferenssi järjestettiin 4.–8. heinäkuuta Helsingissä. Konferenssin yhteydessä jaetun parhaan paperin palkinnon sai Vaasan yliopiston kansainvälisen markkinoinnin alan tutkimusryhmä Samuel Dadzie, Jorma Larimo sekä Huu Le Nguyen paperilla ”Foreign subsidiary performance: Evidence from Ghana”.

Tutkimuksessa tarkastellaan ulkomaisten yritysten Ghanaan tekemiä tuotannollisia investointeja ja investoinneissa menestymistä. Yksityiskohtaisemmin tutkimuksessa analysoidaan, miten investointien omistusmuoto (yhteisyritys vs. täysin omistettu tytäryritys), investointimuoto (uusperustantainvestointi vs. yritysosto), kulttuurietäisyys ja yritysten investointi- ja kohdemaakokemus vaikuttavat investoinneissa menestymiseen.

Tutkimuksen empiirisen aineiston muodosti 75 vuosina 1994–2008 Ghanaan tehtyä investointia. Menestymistä arvioitiin yritysjohdon näkemysten perusteella investoinneille asetettujen tavoitteiden toteutumisen sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Tulosten mukaan keskeisin vaikutus on omistusmuodolla, sillä yhteisyritykset menestyvät selkeästi paremmin kuin täysin omistetut tytäryritykset. Etenkin uusperustantana perustetut yhteisyritykset menestyvät paremmin kuin tytäryritykset, joissa yritykset olivat ostaneet paikallisen yrityksen koko osakekannan. Tutkimus julkaistaan Journal of Transnational Management -lehdessä kevään 2013 aikana.

Kansainväliseen konferenssiin osallistui noin 200 tutkijaa eri yliopistoista Yhdysvalloista, Euroopasta ja Aasiasta. Tapahtumassa esitettiin yhteensä noin 100 eri tutkimushanketta.

Mitä mieltä olit jutusta?