Yliopiston koulutusohjelmat uudistuvat

Uutisen oletuskuva
Kevään opiskelijahaku yliopistoihin käynnistyy 5.3.2012. Ensi syksynä Vaasan yliopistossa opiskellaan uudistetuissa koulutusohjelmissa: vastedes opiskelija suorittaa kandidaattiohjelmien alussa koulutusalan yhteisiä opintoja ja valitsee varsinaisen pääaineensa ensimmäisen lukuvuoden aikana. Kaikkien koulutusalojen tutkinnot antavat myös hyvät liiketoimintaosaamisen ja kansainvälistymisen perusvalmiudet.

Kaikki kandidaattiohjelmiin valitut opiskelijat saavat opinto-oikeuden jatkaa opintojaan maisteri/diplomi-insinöörin tutkintoon saakka. Nykyiset opiskelijat saavat jatkaa opintojaan nyt voimassaolevien opetussuunnitelmien mukaisesti tai vaihtaa uuteen koulutusohjelmaan. Koulutusohjelmauudistus korostaa kandidaatti- ja maisterikoulutuksen kaksiportaista rakennetta ja opiskelijat valitaan aikaisempaa laajempiin kandidaattiohjelmiin.

Koulutusohjelmauudistuksen ja hakukohteiden selkeyttämisen tavoitteena on nopeuttaa yliopisto-opintojen aloittamista ja tukea opintojen sujuvaa suorittamista. Uudet opiskelijat saavat alussa yleiskäsityksen koulutusalasta ja valitsevat vasta myöhemmin opintojen aikana tarkemman pääaineen tai suuntautumisen. Koulutusohjelmien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota osaamisen tavoitteisiin ja työelämälähtöisyyden lisäämiseen, ja maisterivaiheen opinnoista aiempaa suurempi osa on englanninkielisiä ohjelmia.

Kahdeksan hakukohdetta

Kevään valintojen hakukohteita on kaikkiaan kahdeksan. Erityisesti humanistisen alan koulutusohjelmat muuttuvat. Entisten seitsemän pääainevaihtoehdon sijasta nyt voi hakea kolmeen kandidaattiohjelmaan: kotimaiset kielet, saksan kieli ja kirjallisuus sekä nykysuomi, viestintä ja englanti. Hallintotieteissä yksi yhteinen kandidaattiohjelma antaa opiskelijoille yhteisen perustan ja tiedot aluetieteen, julkisjohtamisen, julkisoikeuden ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineista. Myös kauppatieteissä ja tekniikan alalla opiskelijat aloittavat yhteisillä tieteenalan opinnoilla. Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija valitsee maisterivaiheen ohjelman oman kiinnostuksensa mukaan.

Samalla yliopisto valmistautuu korkeakoulujen opiskelijavalintojen muutokseen. Hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2014 siirrytään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiseen valtakunnalliseen yhteishakuun ja mahdollistetaan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien valinta omassa kiintiössään.

Uudistuksen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite korkeakoulujen profiilien selkeyttämisestä sekä koulutuksen kaksiportaisuuden parempi hyödyntäminen. Uudistustyötä on tehty tiedekunnissa tiiviisti lukuvuoden aikana ja myös opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä uusia ohjelmia.

Vaasan yliopiston uudet kandidaatti- ja maisteriohjelmat

Filosofinen tiedekunta

Kauppatieteellinen tiedekunta

Teknillinen tiedekunta

Kandidaattiohjelmat

Kandidaattiohjelmat

Kandidaattiohjelmat

Hallintotieteet

 • Hallintotieteet

Kielet ja viestintä

 • Kotimaiset kielet
 • Saksan kieli ja kirjallisuus
 • Viestintä, nykysuomi ja englanti
 • Kauppatieteet

Tekniikka

 • Tekniikan kandidaatti

Kauppatieteet

 • Tietotekniikka, kauppatieteet
 • Tuotantotalous, kauppatieteet

Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmat

Hallintotieteet

 • Aluetiede
 • Julkisoikeus
 • Julkisjohtaminen
 • Sosiaali- ja terveyshallintotiede
 • Master's Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration (KV)

Kielet ja viestintä

 • Comparative Cultural Studies/Vergleichende Kulturstudien
 • Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa
 • Tekninen viestintä
 • Viestinnän monialainen maisterikoulutusohjelma
 • Ruotsin kielen ja kielikylvyn
  maisteriohjelma
 • Master's Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration (KV)
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Strategic Management
 • Kasvuyrityksen johtaminen
 • Kansantaloustiede
 • Markkinoinnin johtaminen
 • Laskentatoimi ja tilintarkastus
 • Rahoitus
 • Talousoikeus
 • Strateginen talousoikeus (Seinäjoki)
 • Master's Degree Programme
  in Finance (KV)
 • Master's Degree Programme
  in International Business (KV)

Tekniikka

 • Sähkö- ja energiatekniikka
 • Tietotekniikan koulutusohjelma
 • Master's Programme in Telecommunications Engineering (KV)

Kauppatieteet

 • Tekninen viestintä
 • Tietotekniikka
 • Master's Programme in Industrial Management (KV)

KV = kansainvälinen maisteriohjelma

Mitä mieltä olit jutusta?