Yliopiston hakijamäärä on edelleen hyvällä tasolla

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistoon tulleiden opiskelupaikkahakemusten määrä pysyi viime vuonna saavutetulla hyvällä tasolla. Tänä vuonna hakuaika yliopistoihin oli aikaisempaa lyhyempi, ja se päättyi jo 12.4.

Yliopistoon tuli yliopistojen yhteishaussa yhteensä 4 472 opiskelupaikkahakemusta, mikä on 1,1 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvua oli kauppatieteellisellä sekä hallintotieteiden alalla.

Hakemusten määrä on siten pysynyt hyvällä, viimevuotisella tasolla. Viime vuonna lisäys vuoteen 2009 nähden oli peräti 25 %.

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon saapui tällä kertaa 2 859 hakemusta. Lisäystä viime vuoteen verrattuna oli 6,7 %.

Kauppatieteellisen alan koulutusta annetaan sekä kauppatieteellisessä että teknillisessä tiedekunnassa, ja aloituspaikkoja on yhteensä 260. Yliopisto on mukana kauppatieteellisen alan valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, ja  tänä vuonna Vaasaan ensisijaisesti hakevien määrä nousi.

Myös hallintotieteiden koulutusalalle tuli aiempaa enemmän hakemuksia, lisäystä oli 4,3 %.  Kiinnostus lisääntyi etenkin aluetieteen ja sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineisiin. Yhteensä hallintotieteiden maisterin tutkintoon tuli 528 hakemusta. Yliopistossa on 75 tämän alan aloituspaikkaa.

Filosofisen tiedekunnan humanistisen alan opiskelupaikkoja on yhteensä 175. Hakemuksia niihin tuli yhteensä 865. Suosituimpiin eli englannin kieleen tuli 279 ja viestintätieteisiin 229 hakemusta.

Teknillisellä alalla on tarjolla 60 opiskelupaikkaa, ja niihin tuli 219 hakemusta. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinööriopintoihin haetaan teknillisen alan valtakunnallisen yhteishaun kautta. Tekniikan alalla haettiin Vaasan yliopistossa nyt ensimmäistä kertaa koulutusohjelman sijasta tutkintoon. Opiskelupaikan saaneet valitsevat ensimmäisen opintovuoden jälkeen joko sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelman tai tietotekniikan koulutusohjelman.

Maisteriopinnotkin kiinnostivat aiempaa enemmän

Yliopistoon voi hakea myös aikaisempien opintojen perusteella ilman valintakoetta.  Maaliskuun lopulla päättyi alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu haku, jonka kautta saattoi pyrkiä yliopiston maisteriopintoihin. Niihin tuli 384 hakemusta, jopa 45 enemmän kuin viime vuonna. Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella opiskelupaikkaa tavoitteli 64 hakijaa.

Yliopistot ilmoittavat kesän opiskelijavalintojen tulokset viimeistään 19.7.2011.

Mitä mieltä olit jutusta?