Yliopistolla jaettiin useita tutkimus- ja hankeapurahoja

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkijakoulu jakoi Evald ja Hilda Nissin säätiön lahjoittamia apurahoja sekä Yliopistosäätiön myöntämiä apurahoja 28.4.2016. Samassa tilaisuudessa jaettiin Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimista Vaasan kauppakamariosaston rahastoista apurahoja erilaisille hankkeille sekä Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston avustukset.
Vaasan yliopiston tutkijakoulu jakoi Evald ja Hilda Nissin säätiön lahjoittamia apurahoja sekä Yliopistosäätiön myöntämiä apurahoja
Vaasan yliopiston tutkijakoulu jakoi Evald ja Hilda Nissin säätiön lahjoittamia apurahoja sekä Yliopistosäätiön myöntämiä apurahoja
Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto lahjoitti Vaasan yliopiston varainhankintaan 20 000 euroa kohdennettuna tekniseen koulutukseen.

Evald ja Hilda Nissin Säätiön apurahat

Vaasan yliopiston Tutkijakoulu myönsi Evald ja Hilda Nissin Säätiön kuusi 22 000 euron suuruista apurahaa. Evald ja Hilda Nissin Säätiön toimialueena on Vaasa. Säätiö tukee ja edistää mm. liikesivistystä ja kauppatieteellistä tutkimusta. Apurahan väitöskirjatyöhön saivat

 • Beatrice Obule-Abila: Enhancing energy and material recovery from municipal waste in Finland: Knowledge management approach
 • Timilsina Binod: Gaining and Sustaining Competitive Operations in Turbulent Business Environment
 • Sthapit Erose: Linking family vacationer’s motivation to local food consumption: Finnish destination perspective
 • Jiang Junhua: Financial or economic contagion? Evidence from the US subprime mortgage crisis
 • Eija-Leena Kärkinen: Efficiency of reorganization proceedings – life cycle approach
 • Sniazhko Sniazhana: Managing uncertainty in decision-making in the context of international mergers and acquisitions

Vaasan yliopistosäätiön apurahat

Vaasan yliopistosäätiö myönsi Vaasan yliopiston Tutkijakoulun päätöksen mukaisesti lukuvuodelle 2016–2017 kolme 22 000 euron suuruista apurahaa väitöskirjatöihin:

 • Susanna Rönn: Refiguring the Riot and the Grrrl: Patterns of Diffraction in Contemporary Riot Grrrl Activism
 • Haq Hafiz Muhammad Kamran Ul: Simulation and Practical Approach to Store Geotermal Energy
 • Waheed Akbar Bhatti: Manager’s Experiential Learning in Host Country Networks and its impact on Subsidiary Knowledge and Performance.

Vuonna 1961 perustettu Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimukseen suunnatusta tuesta muodostavat tutkielmaa tai jatkotutkimusta tekeville opiskelijoille myönnetyt apurahat.

Pohjanmaan kauppakamarilta avustusta VEBICiin ja älyverkkojen professuuriin

Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (10 000 euroa), Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu insinööriopiskelijoiden tandem-kielihankkeeseen (5 000 euroa), Vaasan yliopisto Energy Business Innovation Centre (VEBIC) -hankkeeseen (10 000 euroa) ja älyverkkojen professuuriin (5 000 euroa), Merinova Oy EU Affairs Manager -hankkeeseen (6 200 euroa) sekä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Yrityskylä Pohjanmaa -hankkeeseen (3 000 euroa).

Yhteensä apurahoja jaettiin 18 kappaletta, yhteensä 56 100 euroa. Lista apurahan saajista löytyy Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: www.pohjanmaankauppakamari.fi.

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto osallistui yliopiston varainhankintaan

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta jaettiin apurahoja yhteensä 88 000 euroa. Rahasto lahjoitti Vaasan yliopiston varainhankintaan 20 000 euroa kohdennettuna tekniseen koulutukseen. Muita suuria (vähintään 10 000 euroa) avustuksia saivat Helsingin yliopisto, Åbo Akademi ja Svenska Handelshögskolan. Helsingin yliopisto sai 11 000 euroa varainhankintaansa kohdennettuna kaksikieliseen juristikoulutukseen Vaasassa, Åbo Akademi 10 000 euroa varainhankintaansa kohdennettuna tekniseen koulutukseen Vaasassa sekä 10 000 euroa hyvinvointialan professuuriin ja Svenska Handelshögskolan 10 000 euroa tohtorikoulutusstipendiä varten.

Avustuksia myönnettiin yhteensä 15 kappaletta. Kaikki myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi/avustukset.php.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung, kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Tohtorikoulutettavan kaksivuotiset tehtävät

Tutkijakoulun myöntämät tohtorikoulutettavan paikat 1.8.2016 alkaen kaksivuotiseen työsuhteeseen saivat

 • Jari Autioniemi: Hallinnon eettiset kriteerit: Yhteiskuntatieteiden opiskelijoiden arvostukset julkisesta hallinnosta.
 • Caner Cuhac: Wireless Sensor Platforms for Automation.
 • Nebojsa Dimic: Essays on Emerging Markets Finance
 • Samuel Yaw Kusi: Decision Making Logic in Branding Strategies of International New Ventures
 • Laura Perttola: Asiakkaan oikeudet vanhuspalveluja koskevassa päätöksenteossa. Empiirinen oikeustutkimus.
 • Camilla Roswall: Systeemis-funktionaalinen näkökulma kielikylpyoppilaiden toisen kielen kirjalliseen tuottamiseen.
 • Matti Vaattovaara: Tulosinformaatio ja sijoittajien odotukset rahoitusmarkkinoilla.

Vaasan yliopistosta valmistuu vuosittain noin 20 uutta tohtoria humanististen tieteiden, hallintotieteiden, kauppatieteiden ja tekniikan aloilta.

Mitä mieltä olit jutusta?