Yliopistolla jaettiin useita tutkimus- ja hankeapurahoja

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkijakoulu jakoi Evald ja Hilda Nissin säätiön lahjoittamia apurahoja sekä Yliopistosäätiön myöntämiä apurahoja 26.4.2017. Samassa tilaisuudessa jaettiin Pohjanmaan kauppakamarin hallinnoimista Vaasan kauppakamariosaston rahastoista apurahoja erilaisille hankkeille sekä Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahaston avustukset.

Evald ja Hilda Nissin Säätiön apurahat

Vaasan yliopiston Tutkijakoulu myönsi Evald ja Hilda Nissin Säätiön kuusi 24 000 euron suuruista apurahaa. Evald ja Hilda Nissin Säätiön toimialueena on Vaasa. Säätiö tukee ja edistää mm. liikesivistystä ja kauppatieteellistä tutkimusta. Apurahan väitöskirjatyöhön saivat

  • Petra Lyly: Verotuki – tavoite, normi ja vaikutus
  • Federika Polo: The role of training within organisations: an organizational culture perspective
  • Saleem ur Rahman: LA cross-cultural examination of green advertisinginfluence on consumers’ green products purchase
  • Khuram Shahzad: Successfully Managing Business networks in supply chain: An integrative perspective of transactional and relational governance mechanisms
  • Sniazhko Sniazhana: The role of uncertainty in decision-making in the context of cross-border mergers and acquisitions: Individual managers’ perspectives.
  • Afnan Zafar: Dilemma of Outsourcing Innovation: A company’s growth option or a risk on the R&D capabilities

Vaasan yliopistosäätiön apurahat

Vaasan yliopistosäätiö myönsi Vaasan yliopiston Tutkijakoulun päätöksen mukaisesti lukuvuodelle 2017–2018 kolme 24 000 euron suuruista apurahaa väitöskirjatöihin:

  • Dina Myllymäki: The Influence of Digitalization on the role of HR function
  • Matti Saari: Social media strategies and performance along the internationalization process of SMEs: Focus on ICT sector
  • Jouko Suvanto: Pirulliset ongelmat eivät ratkea pelkästään kovalla suunnittelulla – kompleksisuusajattelu ja sosiaalisten järjestelmien kehittäminen

Vuonna 1961 perustettu Vaasan yliopistosäätiö tukee Vaasan yliopiston kehittämistä ja sen piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja opetusta. Merkittävän osan tutkimukseen suunnatusta tuesta muodostavat tutkielmaa tai jatkotutkimusta tekeville opiskelijoille myönnetyt apurahat.

Vaasan kauppakamariosaston rahasto

Pohjanmaan kauppakamarin Vaasan kauppakamariosaston hallinnoimista rahastoista jaettiin apurahoja erilaisille hankkeille, joista suurimmat apurahat saivat Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kaksikieliseen juristikoulutukseen (10 000 euroa), Yrkeshögskolan Novia ja Vaasan ammattikorkeakoulu insinööriopiskelijoiden tandem-kielihankkeeseen (5 000 euroa), Vaasan yliopisto Energy Business Innovation Centre (VEBIC) -hankkeeseen (10 000 euroa) ja älyverkkojen professuuriin (5 000 euroa), Merinova Oy EU Affairs Manager -hankkeeseen (6 200 euroa) sekä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Yrityskylä Pohjanmaa -hankkeeseen (3 000 euroa).

Yhteensä apurahoja jaettiin 18 kappaletta, yhteensä 56 100 euroa. Lista apurahan saajista löytyy Pohjanmaan kauppakamarin sivuilta: www.pohjanmaankauppakamari.fi.

Pohjanmaan kauppakamari ja sitä myötä sen edustama alueen yrityselämä on merkittävä koulutuksen tukija. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kauppakamari on tukenut alueen koulutusta ja elinkeinoelämää edistäviä hankkeita lahjoituksin ja apurahoin yli miljoonalla eurolla.

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto

Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahastosta jaettiin apurahoja yhteensä 103 000 euroa, joista iso osa eli 61 000 euroa oli lahjoituksia yliopistojen varainhankintakampanjoihin.

Rahasto lahjoitti Vaasan yliopiston varainhankintaan 20 000 euroa kohdennettuna tekniseen koulutukseen. Myös Svenska Handelshögskolan sai 20 000 euroa varainhankintaansa. Åbo Akademi sai 10 000 euroa kohdennettuna tekniseen koulutukseen ja Helsingin yliopisto sai 11 000 euroa varainhankintaansa kohdennettuna kaksikieliseen juristikoulutukseen Vaasassa. Tämän lisäksi Åbo Akademi sai 10 000 euroa hyvinvointialan professuuriin.

Avustuksia myönnettiin yhteensä 14 kappaletta. Kaikki myönnetyt avustukset löytyvät säätiön kotisivuilta: www.gustafsvanljung.fi/avustukset.php.

Vaasassa asunut ja vaikuttanut kauppias Gustaf Svanljung, kirjoitti testamentissaan, että säätiön tuotto käytetään ”edistämään kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoiminnan hyväksi”.

Tohtorikoulutettavan kaksivuotiset tehtävät

Tutkijakoulun myöntämät tohtorikoulutettavan paikat 1.8.2017 alkaen kaksivuotiseen työsuhteeseen saivat

Hayder Al-Hakeem: Design, Verification & Prototyping of Flexible Floating Point Numbers in Digital Hardware.
Nicoleta Dudau: Is it just about the money? Understanding what drives managers to pursue sustainability.
Veda Fatmy: The role of HRM in company integration: maintaining the work engagement.
Mikko Karhu: Utopia- ja dystopiakirjallisuuden klassikkoteokset.
Muna Khattab: Narrativity and Contemporary Human Communication: A Narratological Study of Five Modes of Interaction
Tomi Niemi: Julkishallinnon digitaalinen kantokyky: Käyttäjien muodostaman digitalisaation tilannekuva ja tulevaisuuden visio.
Foad Shokrollahi: Modern tools for valuation of energy, European currency, extendible options, and equity warrants based on generalizations of fractional Brownian motion and mixed fractional Brownian motion models.

Keskeiset valintakriteerit olivat laadukas tutkimussuunnitelma, opintomenestys, väitöskirjatyön eteneminen ja tutkimusaiheen kuuluminen yliopiston strategisille painoaloille.

Lisätiedot:

Vaasan yliopiston Tutkijakoulun johtaja, vararehtori Jukka Vesalainen, p. 029 449 8463 (Yliopistosäätiö ja Nissin säätiö)
Pohjanmaan kauppakamari/toimitusjohtaja Juha Häkkinen, p. 050 056 1036
Kauppias Gustaf Svanljungin lahjoitusrahasto/sihteeri Kaj Ericsson, p. 050 020 7711

Mitä mieltä olit jutusta?